Для інструкторів

Щодо підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу

Підготовка водіїв та інших учасників дорожнього руху з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод включає процедуру організації та проведення підвищення рівня компетентності поглиблення і розширення знань, умінь та навичок, набуття досвіду невідкладних дій в порядку само- та взаємодопомоги, припинення дії шкідливого чинника, врятування життя постраждалого чи хворого, усунення та профілактику ранніх ускладнень, які загрожують життю, порушень і розладів життєво важливих функцій організму, попередження додаткового травмування та погіршення стану потерпілого чи хворого. Необхідність дотримання вимог до рівня компетентності, умінь та навичок, досвіду невідкладних дій осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу в порядку само- та взаємодопомоги при настанні дорожньо-транспортної пригоди вказує національна ситуація. На законодавчому рівні необхідність набуття водіями та іншими учасниками дорожнього руху необхідних знань і практичних навичок з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод визначені Законами України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про екстрену медичну допомогу», «Про дорожній рух», Кодексом цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI, постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу», постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1001 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 червня 2014 року № 398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за № 750/25527. З початку поточного року Державне підприємство «Український медичний центр безпеки дорожнього руху Міністерства охорони здоров’я України» розпочинає підготовку спеціалістів (інструкторів) та інших категорій осіб за Програмами з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Програма підготовки спеціалістів (інструкторів) з надання домедичної допомоги постраждалим тривалістю курсу 24 години. Основними складовими частинами програми є: навчально-тематичний план зміст програми з визначенням розділів, тем і елементів кожної теми перелік практичних навичок, якими повинні володіти слухачі після завершення навчання Програма містить теоретичну частину і практичну підготовку, з оволодіння навичок викладання при підготовці слухачів наданню домедичної допомоги постраждалим. Програма складається з блоків, де розділ є складовою частиною курсу і включає декілька тем. Тема – це частина розділу, яка об’єднує ряд конкретних теоретичних і практичних навичок, кожен з яких є елементом теми і програми в цілому. Для виконання програми в процесі навчання використовуються наступні види занять: лекції, практичні заняття, семінари. Практичні заняття проводяться в групах не більше 12 чоловік. По закінченню курсу спеціаліст (інструктор) повинен опанувати навички проведення теоретичних і практичних занять. Умова зарахування на курси спеціалістів (інструкторів) – успішна здача теоретичного і практичного іспиту основного курсу навчання. Підготовка організовується та проводиться згідно до укладених договорів. Вартість робіт та послуг встановлюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням. Кошторис послуг формується з урахуванням витрат та отримання прибутку за підготовку одного слухача за один курс. По завершенню підготовки слухачі отримають Посвідчення, навчально – методичну літературу. Інформація про проходження курсів вноситься до електронної Бази даних. Вимоги до спеціалістів (інструкторів), які здійснюють підготовку немедичних фахівців з питань домедичної допомоги: повинен мати загальний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки не нижче бакалавра; повинен пройти підготовку згідно програм та успішно пройшов перевірку знань і практичних навичок. Підготовка спеціалістів (інструкторів) з надання домедичної допомоги та підвищення їх кваліфікації організовується представниками Державного підприємства та може проводитись на базі вищих медичних навчальних закладів, навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, навчально-тренувальних відділів Товариства Червоного Хреста, інших навчально-тренувальних підрозділів, створених у відповідності до чинного законодавства.Спеціаліст (інструктор) повинен проходити курси підготовки і удосконалення не рідше 1 разу на 3 роки. Для заключення договору можна надати онлайн заяву, або за телефонами, які наведені нижче. Для заключення договору Підприємствам: 1. Лист про направлення Слухача(ів) на Семінар за підписом керівника; 2. Свідоцтво ПДВ або Свідоцтво про сплату єдиного податку (копія); 3. Витяг (виписка) з державного реєстру; 4. Фотокартка 3*4 Слухача (ів); 5. Копія платіжного доручення про сплату відповідно до умов Договору та наданого рахунку; 6. Копію водійського посвідчення (за наявності). Фізичним особам 1. Заява. 2. Копія паспорта. 3. Фотокартка 3*4 Слухача. 4. Копію водійського посвідчення (за наявності). 5. Копія квитанції про сплату. Для укладання договору звертатися за телефонами: (044) 466-43-46; (067) 466-43-33; (050) 337-70-16

Тематичний план підготовки спеціалістів (інструкторів)по наданню екстреної медичної допомоги постраждалим.