Навчання медичних працівників

НАВЧАННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НЕМЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВИЧКАМ НАДАННЯ ПЕРШОЇ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» з метою

  • підвищення рівня компетентності, поглиблення і розширення знань, набуття вмінь, навичок та досвіду невідкладних дій в порядку само- та взаємодопомоги,

  • припинення дії шкідливого чинника, врятування життя постраждалого чи хворого,

  • усунення та профілактики ранніх ускладнень, які загрожують життю, порушень і розладів життєво важливих функцій організму,

  • попередження додаткового травмування та погіршення стану потерпілого чи хворого

     проводить курси підготовки осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками зобов’язані надавати домедичну допомогу, навичкам надання першої невідкладної допомоги в надзвичайних ситуаціях.

     Питання організації навчання осіб, які не є медичними працівниками, навичкам надання домедичної допомоги регламентуються наступними законами та нормативними актами:

     Законами України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про екстрену медичну допомогу», «Про дорожній рух», «Про екстрену медичну допомогу», «Про автомобільний транспорт»;

     Кодексом цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI;

  Постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу» № 1115 від 21 листопада 2012 року, «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» № 1001 від 02 грудня 2015 року;

   Наказами МОЗ України: «Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги» № 132 від 02 березня 2009, «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах» № 398 від 16 червня 2014 року, «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти» №346 від 29.03.2017.

     ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» проводить курси цільового призначення згідно розроблених та затверджених МОЗ України навчально-тренувальних програм.

     Підготовка немедичних працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з наданням домедичної допомоги, передбачає набуття теоретичних знань і оволодіння практичними навичками з надання домедичної допомоги.

По завершенні підготовки слухачі отримують  Сертифікат , дані про який вносяться до електронної Бази даних, та навчально-методичну літературу.

Курси проводять сертифіковані тренери, які мають великий практичний досвід роботи.

Додаткову інформацію про курси можна дізнатися за телефонами:

(044) 466 01 90, 096 466 01 90