Для водіїв

Щодо підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу

Підготовка водіїв та інших учасників дорожнього руху з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод включає процедуру організації та проведення підвищення рівня
компетентності поглиблення і розширення знань, умінь та навичок, набуття досвіду невідкладних дій в порядку само- та взаємодопомоги, припинення дії шкідливого чинника, врятування життя постраждалого чи хворого, усунення та профілактику ранніх ускладнень, які загрожують життю, порушень і розладів життєво важливих функцій організму, попередження додаткового травмування та погіршення стану потерпілого чи хворого.Необхідність дотримання вимог до рівня компетентності, умінь та навичок, досвіду невідкладних дій осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу в порядку само- та взаємодопомоги при настанні дорожньо-транспортної пригоди вказує національна ситуація. На законодавчому рівні необхідність набуття водіями та іншими учасниками дорожнього руху необхідних знань і практичних навичок з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод визначені Законами України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про екстрену медичну допомогу», «Про дорожній рух», Кодексом цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI, постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу», постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1001 «Про затвердження ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 червня 2014 року № 398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за № 750/25527. З початку поточного року Державне підприємство «Український
медичний центр безпеки дорожнього руху Міністерства охорони здоров’я України» розпочинає підготовку водіїв та інших учасників дорожнього руху з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод.Програма включає теоретичну та практичну підготовку з набуття
навичок надання домедичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах.Програма відповідає стандартам, передбаченим вимогам міжнародної програми BLS (basic life support) – основи підтримки життя (базова допомога): практичні прийоми надання домедичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних розладах.Програма складається з блоків, де розділ є складовою частиною програми і включає кілька тем. Тема – це частина розділу, яка об’єднує ряд конкретних теоретичних і практичних навичок, кожен з яких є елементом теми і програми в цілому.При потребі в навчальні плани груп підготовки може вноситися корекція в межах 15 – 20 % від загального обсягу числа навчальних годин групи підготовки, без скорочення загальної кількості годин, передбачених даною програмою.Для виконання програми у процесі навчання використовуються наступні види занять: лекції, практичні заняття, семінари. Практичні заняття проводяться у групах не більше ніж 12 осіб. Перед початком навчання можливе забезпечення слухачів необхідними методичними матеріалами. Підготовку водіїв та інших учасників дорожнього руху з питань надання домедичної допомоги можуть здійснювати організації, що мають необхідні навчальні площі, оснащення і спеціальне обладнання навчального кабінету та спеціалістів (інструкторів), які мають відповідну підготовку. Підготовка організовується та проводиться згідно до укладених договорів. Вартість робіт та послуг встановлюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням. Кошторис послуг формується з урахуванням витрат та отримання прибутку за підготовку одного слухача за один курс. По завершенню підготовки слухачі отримають Посвідчення, навчально –методичну літературу. Інформація про проходження курсів вноситься до електронної Бази даних. Для заключення договору можна надати онлайн заяву або за телефонами, які наведені нижче.
Для заключення договору
Підприємствам:
1. Лист про направлення Слухача(ів) на Семінар за підписом керівника;
2. Свідоцтво ПДВ або Свідоцтво про сплату єдиного податку (копія);
3. Витяг (виписка) з державного реєстру;
4. Фотокартка 3*4 Слухача (ів);
5. Копія платіжного доручення про сплату відповідно до умов
Договору та наданого рахунку;
6. Копію водійського посвідчення (за наявності).
Фізичним особам
1. Заява.
2. Копія паспорта.
3. Фотокартка 3*4 Слухача.
4. Копію водійського посвідчення (за наявності).
5. Копія квитанції про сплату.

Для укладання договору звертатися за телефонами:

(044) 466-43-46; (067) 466-43-33; (050) 337-70-16.