Історія підприємства

Державне підприємство «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ України утворене відповідно до наказу МОЗ України від 28.10.1998 № 313 є госпрозрахунковим підприємством, яке знаходиться на повній окупності та діє без бюджетного фінансування.

Державне підприємство створене з метою медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, удосконалення профілактичної та освітньої діяльності, медичного, інформаційного, нормативно-правового забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, створення досконалої системи збереження життя і здоров’я населення, для сприяння інформаційної підтримки закладів охорони здоров’я, здійснення іншої діяльності з метою отримання прибутку.

Основні напрямки діяльності Державного підприємства «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій»

З питань медичного забезпечення безпеки дорожнього руху - розробка та здійснення заходів щодо удосконалення системи проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з метою визначення їх придатності до безпечного керування транспортними засобами, відсутності медичних протипоказань до керування засобом відповідної категорії, попередження причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод.

З питань інформаційного забезпечення - відповідно до державної політики з питань інформатизації охорони здоров’я «Концепція інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2013-2018 роки» автоматизація процесів організації та надання медичних послуг шляхом використання сучасних засобів інформатизації, що дозволить суттєво підвищити якість та швидкість надання медичних послуг зменшить адміністративні витрати та здійснить ефективний контроль за їх наданням, а саме це:

  •  розробка програмного забезпечення, ведення реєстрів (баз даних) з питань медичного забезпечення безпеки дорожнього руху;
  • організація системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров'я всіх форм власності, а також громадян;
  • створення і розвиток інформаційних мереж;
  • збір інформації та створення комп'ютерних баз даних електронних каталогів в частині, що стосується діяльності Державного підприємства.

З питань метрології - організація та виконання робіт, пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань та здійснення метрологічного контролю і нагляду в лікувально-профілактичних закладах і установах МОЗ України, в тому числі у сфері безпеки дорожнього руху при проведенні щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

З питань нормативно-правового забезпечення - участь у формуванні та удосконаленні нормативно-правових документів в сфері безпеки дорожнього руху.

З питаннь видавничої діяльності - як головне базове профільне видавництва МОЗ України (Наказ № 514 від 22.10.2004 «Про заходи щодо вдосконалення видавничо-виробничого процесу МОЗ»), підприємство забезпечує проведення адресної передплати і розповсюдження часопису «Збірник нормативно-правових документів МОЗ України» для забезпечення працівників галузі нормативно-правовими актами МОЗ України.