Основні НПА щодо семінарів

Основні нормативно-правові акти для проведення інформаційно-тематичних семінарів на тему: «Методи проведення щозмінних ісля рейсових та ісля рейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів»

№з/п

Нормативно-правовий акт

Норма акту

1

Закон України «Про дорожній рух»

Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів

Медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються спільним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, і Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 46. Обов'язки адміністрації підприємств, установ і організацій щодо охорони здоров'я і контролю за умовами праці водіїв транспортних засобів

Адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання, до штатів яких входять водії, зобов'язана:

організовувати обов'язкове страхування кожного водія на випадок нещасної події;

організовувати роботу водіїв згідно з чинним законодавством, режимом праці і відпочинку;

запроваджувати заходи, спрямовані на зниження напруженості праці і втомлюваності водіїв;

організовувати харчування водіїв у робочий час;

забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями і обладнанням, а також приміщеннями для здійснення лікувально-профілактичних заходів;

організовувати з участю місцевих органів охорони здоров'я роботу з водіями по вдосконаленню навичок подання першої медичної допомоги.

Для медичного контролю обслуговування водіїв та їх оздоровлення підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання при чисельності водіїв 100 і більше чоловік створюються відомчі спеціалізовані медичні, фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-санітарні частини, поліклінічні відділення та заклади охорони здоров'я, а при чисельності водіїв менше 100 чоловік – з територіальними медичними
закладами укладаються договори на їх медичне обслуговування.

Контроль за умовами праці водіїв, виконанням вимог органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю для усунення порушень діючих правил по охороні праці і стандартів безпеки праці
на робочих місцях водіїв здійснюють відповідні служби міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об'єднань, первинні профспілкові організації,
а також органи санітарно-епідеміологічної служби

2

Закон України

«Про автомобільний транспорт»

Стаття 18. Особливості організації праці та контролю за роботою водіїв транспортних засобів

З метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв транспортних засобів автомобільні перевізники зобов'язані:

організовувати роботу водіїв транспортних засобів, режими їх праці та відпочинку відповідно до вимог законодавства України;

здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху;

забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці;

здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, забезпечувати їх санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням.

Стаття 30. Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:

забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;

Автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:

щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого зразка.

Стаття 34. Вимоги до автомобільного перевізника

Автомобільний перевізник повинен:

виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів;

забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;

організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання домедичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;

3

Закон України

«Про внесення змін до деяких

законодавчих актів

України щодо усунення

надмірного державного регулювання у

сфері автомобільних перевезень»

II. Прикінцеві положення

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

врегулювати порядок здійснення контролю за проходженням водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів чи вантажів, щозмінного ісля рейсових медичного огляду.

4

Кримінальний кодекс України

Ст 287. Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, або не має права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожній рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть, -

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого.

5

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ст.128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли обов’язкового технічного контролю або без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка») чи без ліцензійної картки на транспортний засіб, без проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад п’ятсот кілометрів –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб’єктів господарської діяльності від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб’єктів господарської діяльності від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ст. 129. Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або у хворобливому стані, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб’єктів господарської діяльності від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

С. 133-1. Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, який не пройшов щозмінного ісля рейсових медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення ісля рейсових контролю технічного стану транспортних засобів –

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6

Постанова КМ України №456

від 06.04.1998

«Про затвердження

Програми забезпечення

безпеки дорожнього

руху та екологічної

безпеки транспортних засобів»

Створення органів управління у сфері безпеки дорожнього руху

З метою забезпечення належної організаційної роботи підприємств, установ та організацій, широкого залучення трудових колективів і громадськості до забезпечення безпеки дорожнього руху Програмою передбачається створення спеціалізованих служб в апаратах Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих

державних адміністрацій.

Водночас передбачається створення Українського медичного центру безпеки дорожнього руху з його філіями для організації та здійснення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

Основні заходи щодо реалізації цього напряму подано в додатку N 2 до цієї Програми.

7

Розпорядження КМ України

«Про затвердження Заходів з

розслідування причин

дорожньо-транспортної

пригоди, що сталася

12 жовтня 2010 року в

Дніпропетровській області»

11. МОЗ:

11.1. Розробити єдиний реєстр Медичних довідок щодо придатності до керування транспортними засобами та забезпечити доступ до бази даних органів контролю з питань автомобільного транспорту, удосконалити процесс навчання і перевірки знань медичних працівників , які здійснюють ісля рейсови та ісля рейсови медичні огляди водіїв транспортних засобів і передбачити їх відповідальність за належне виконання ісля рейс.

Строк: до 25 грудня 2010року

11.2. Визначити процедуру знищення штампів медичних працівників та забезпечити інформування про це органів державного контролю з питань автомобільного транспорту.

Строк: до 01 лютого 2011 року

8

Розпорядження КМ України

«Про затвердження плану

заходів щодо реалізації Стратегії

підвищення рівня безпеки

дорожнього руху в

Україні на період до 2015 року»

18. Розробити та затвердити:

2) вимоги до матеріально-технічного забезпечення робочих місць медичних працівників, які проводять ісля рейсови та ісля рейсови медичні огляди водіїв транспортних засобів, погодивши їх з Антимонопольним комітетом України.

МОЗ. 2012 рік.

21. Опрацювати питання щодо створення Реєстру медичних працівників, які проводять ісля рейсови та ісля рейсови медичні огляди водіїв транспортних засобів, та в установленому порядку подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо його вирішення.

МОЗ, Антимонопольний комітет. 2012 рік.

22. Посилити контроль за якістю проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, а також за веденням бази даних обліку виданих медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом, забезпечивши доступ працівників Державтоінспекції МВС до зазначеної бази даних у встановленому законодавством порядку.

МОЗ, МВС. 2012-2013 роки.

9

Ліцензійні умови 
провадження господарської 
діяльності з надання послуг з 
перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним 
транспортом відповідно 
до видів робіт, 
визначених Законом України 
«Про автомобільний транспорт», затв. 
Наказ Міністерства 
транспорту та зв'язку 
України 02.07.2010 N 427

2.3.3. Забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автотранспортних засобів, проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв автотранспортних засобів із відповідною відміткою у дорожніх листах, якщо їх наявність передбачена законодавством України, а також їх належне ведення

2.3.11. Організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з перевезення, забезпечувати проходження особами, відповідальними за технічний стан автотранспортних засобів, охорону праці та пожежну безпеку, а також особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв, навчання та (або) підвищення кваліфікації відповідно до вимог Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за N 794/15485; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 відповідно за N 231/10511 та N 232/10512; Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469, Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

10

ПЕРЕЛІК документів, 
які додаються до заяви 
про видачу ліцензії для окремого виду
 господарської діяльності, 
затверджений 
постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 4 липня 2001 р. N 756

відомості за підписом заявника – суб’єкта

господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

наявність власної або орендованої матеріально-технічної бази, необхідної для проведення технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, перевірки їх технічного стану, зберігання, забезпечення проведення медичного огляду водіїв або укладення договорів про закупівлю таких послуг з поданням їх завірених копій (для автомобільних перевізників, що використовують працю найманих водіїв);

11

Наказ МОЗ України 
N 339 від 28.11.97 
«Про вдосконалення системи 
профілактичних 
протиалкогольних  
та протинаркотичних 
заходів та обов'язкових 
профілактичних 
наркологічних оглядів»

Відповідно до статті 31 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статті 48 Закону України «Про дорожній рух», на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 06.11.97 N 1238, пункту 18 Комплексної програми запобігання

дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму, іншим нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996-2000 роки,

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.96 N 5, та пункту 11 розділу II Додаткових заходів щодо посилення боротьби з розповсюдженням наркоманії, алкоголізму та СНІДу в Україні, затверджених постановою Національної

координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України від 24.05.96 N 39-4, а також з метою вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та ісля рейсовихих заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.8. Форми медичної документації, що додаються.

Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339

Міністерство охорони здоров'я України|Код форми за ЗКУД _____|

_____________________________________| Код закладу за ЗКПО ___|

найменування закладу ——————————————————————————

Медична документація
Форма N 141-0
Затверджена
наказом МОЗ України
від 28.11.97 р. N 339

Свідоцтво
про право на проведення передрейсових (післярейсових)
медичних оглядів водіїв транспортних засобів

1. Прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________________________________
2. Дата народження _______________________________________________
3. Адреса _______________________________________________________

_______________________________________________________________
4. Спеціальність _________________________________________________
5. Посада _______________________________________________________
6. Пройшов(ла) навчання, склав(ла) залік, має право на проведення
передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв
автотранспортних засобів.
7. Посвідчення дійсне до _________________________________________
Керівник закладу ____________________
(підпис)
МП закладу Дата

12

Наказ МОЗ України 
N 302 від 27.12.1999 
«Про затвердження форм облікової 
статистичної документації, 
що використовується
 в поліклініках (амбулаторіях)»

В зв’язку з переходом закладів охорони здоров’я на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10) та з метою вдосконалення облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях) НАКАЗУЮ:

Затвердити форми облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів:

форма № 141/о «Свідоцтво про право на проведення

ісля рейсових (ісля рейсових) медичних

оглядів водіїв транспортних засобів «…

13

Наказ МОЗ України, МВС України 
«Про затвердження 
Положення про медичний
 огляд кандидатів у водії та водіїв 
транспортних засобів» 
від 31.01.2013 № 65/80

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів: ІV. Порядок проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

4.1. Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводиться для водіїв транспортних засобів перевізника безпосередньо перед їх виїздом у рейс.

У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

4.2. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів проводяться в індивідуальному порядку. Під час огляду присутність сторонніх осіб забороняється.

4.3. Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв здійснюється у відведеному спеціальному приміщенні. Приміщення повинно бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, наведеного у додатку 2 до цього Положення.

4.4. Під час проведення медичного огляду медичний працівник:

здійснює опитування водія щодо його самопочуття, настрою, тривалості сну, наявності або відсутності скарг на стан здоров’я;

проводить медичний огляд (звертається увага на те, як обстежуваний заходить до кабінету, на характер ходи, його зовнішній вигляд та поведінку, уважно оглядається стан шкіри водія, наявність подряпин, синців, розчухів, слідів від ін'єкцій, почервоніння або блідість шкіри тощо). Температура тіла вимірюється за наявності об'єктивних показників;

перевіряє наявність симптомів гострого захворювання або загострення хронічного захворювання, на що можуть вказувати підвищення температури тіла понад 37,2°С, скарги на погане самопочуття, загальну слабкість, головний або зубний біль, гострі болі очей, болі в ділянці вуха, грудної клітки, черевної порожнини тощо.

При огляді в обов'язковому порядку вимірюються артеріальний тиск та частота скорочень серця.

4.5. Підставами для визнання водія непридатним до безпечного керування транспортним засобом є такі відхилення в стані здоров’я:

підвищення або зниження артеріального тиску, частоти скорочень серця або значні відхилення від індивідуальної норми кожного водія;

перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

4.6. Результати проведеного передрейсового та післярейсового медичного огляду заносяться до Журналу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

Медичний працівник власноруч заповнює усі графи Журналу, а водій ставить свій підпис у графі «Підпис водія про відсутність скарг».

За наявності дорожнього листа медичним працівником робиться запис у ньому про результат контролю стану здоров'я водія автотранспортного засобу.

4.7. У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності водій не допускається до керування транспортним засобом відповідної категорії.

Відсторонені від роботи за станом здоров'я водії направляються для дообстеження до закладу охорони здоров'я.

При виявленні ознак захворювання або вади, включених до Переліку, перевізник за поданням медичного працівника направляє водія на позачерговий медичний огляд.

4.8. Медичний працівник щомісяця здійснює аналіз проведених щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів, причин відсторонення від роботи водіїв та доводить їх до відома перевізника.

Перевізник щомісяця розглядає результати щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів, звертаючи особливу увагу на випадки відсторонення від роботи водіїв, які на момент оглядів перебували у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Додаток 2 до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Табель оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

Додаток 3 до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв