Щозмінні передрейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів. Нормативно-правова база.

Одним із основних факторів забезпечення безпеки дорожнього руху є стан здоров'я водія. Своєчасно виявити порушення та розлади в стані здоров'я водіїв можливо лише при регулярному проходженні ними медичних оглядів. Правильна організація проведення передрейсових медичних оглядів є однією з основних ланок профілактики дорожньо-транспортних пригод.

З цією метою на кожному підприємстві, установі, організації, які мають транспортні засоби, необхідно організовувати і в обов'язковому порядку проводити передрейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів. Передрейсові медичні огляди проводяться медичними працівниками.

Проведення щозмінних перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів базується на наступних нормативно-правових актах.

1. Закон України «Про дорожній рух»:

Ст. 12. Не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не мають права на керування транспортним засобом відповідної категорії, не пройшли у встановлений строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

Ст. 46. Адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання, до штатів яких входять водії, зобов'язана: Для медичного контролю обслуговування водіїв та їх оздоровлення підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання при чисельності водіїв 100 і більше чоловік створюються відомчі спеціалізовані медичні, фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-санітарні частини, поліклінічні відділення та заклади охорони здоров'я, а при чисельності водіїв менше 100 чоловік з територіальними медичними закладами укладаються договори на їх медичне обслуговування.

2. Закон України «Про автомобільний транспорт»:

Ст. 18. Здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, забезпечувати їх санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням.

Ст. 30. Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний: …забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;

Автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний: щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого зразка.

Ст. 34. Автомобільний перевізник повинен: забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв;

організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання до медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень»

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

вжити заходів щодо вдосконалення системи обліку даних про автомобілі, що знаходяться в розшуку, передбачивши можливість автоматичного доступу до цих даних працівників Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, які працюють на патрульних автомобілях і стаціонарних постах;

врегулювати порядок здійснення контролю за проходженням водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів чи вантажів, щозмінного передрейсового медичного огляду.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 липня 2011 року № 3565-VI

4. Кримінальний кодекс України:

Ст. 287. Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, вчинене особою, відповідальною за експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть, -

караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення:

Ст.128. Випуск на лінію транспортних засобів, без проходження щозмінного медичного огляду тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ст. 129. Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у хворобливому стані, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ст. 133-1. Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6. Розпорядження КМ України «Про затвердження Заходів з розслідування причин дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 12 жовтня 2010 року в Дніпропетровській області» :

Розробити єдиний реєстр Медичних довідок щодо придатності до керування транспортними засобами та забезпечити доступ до бази даних органів контролю з питань автомобільного транспорту, удосконалити процесс навчання і перевірки знань медичних працівників , які здійснюють передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів і передбачити їх відповідальність за належне виконання обовязків.

Визначити процедуру знищення штампів медичних працівників та забезпечити інформування про це органів державного контролю з питань автомобільного транспорту.

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012року № 140-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року», яким передбачено розробити та затвердити:

вимоги до матеріально-технічного забезпечення робочих місць медичних працівників, які проводять передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів.

створення Реєстру медичних працівників, які проводять передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, та в установленому порядку подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо його вирішення.

посилити контроль за якістю проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, а також за веденням бази даних обліку виданих медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом, забезпечивши доступ працівників Державтоінспекції МВС до зазначеної бази даних у встановленому законодавством порядку.

8. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 02.07.2010 № 427, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2010 р. за 562/17857:

Ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення, зобов'язані:

2.3.3. Забезпечувати контроль проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв автотранспортних засобів із відповідною відміткою у дорожніх листах, якщо їх наявність передбачена законодавством України, а також їх належне ведення;__

2.3.17. Організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від ДТП.

2.5.1. Медичну довідку щодо придатності до керування автотранспортним засобом установленого зразка;

2.5.3. Документальне підтвердження проходження водіями щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме: відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо їх наявність для даного виду автомобільних перевезень передбачено законодавством України.

9. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист від 15.02.2010 № 086 щодо необхідності отримання ліцензії на здійснення передрейсових та післярейсових медичних оглядів стану здоров'я як тих водіїв, що працюють на закріплених за підприємством-перевізником маршрутах, так і водіїв третіх осіб та повідомляє наступне:

діяльність суб'єкта господарювання, пов'язана з проведенням щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, є медичною практикою і відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підлягає ліцензуванню.

10. Постановою КМ України від 6 квітня 1998 р № 456 «Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів» створено Український медичний центр безпеки дорожнього руху з його філіями для організації та здійснення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

11. Спільним наказом МОЗ та МВС України від 31.01. 2013 № 65/80, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 р. за № 308/22840 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» передбачено:

Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (далі - перевізник).

Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводиться для водіїв транспортних засобів перевізника безпосередньо перед їх виїздом у рейс.

У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв здійснюється у відведеному спеціальному приміщенні. Приміщення повинно бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, наведеного у додатку 2 до цього Положення.

Додаток 2
до Положення про медичний огляд
кандидатів у водії та водіїв
транспортних засобів

ТАБЕЛЬ
оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

№ з/п

Найменування

Кількість одиниць

1

Кушетка медична

1

2

Письмовий стіл

1

3

Стільці

1

4

Настільна лампа

1

5

Шафа для одягу

1

6

Вішалка для верхнього одягу

1

7

Килим для підлоги

1

8

Сейф

1

9

Прилад для визначення артеріального тиску

3

10

Термометр

1

11

Стетофонендоскоп

1

12

Алкометр для визначення парів етилового спирту в повітрі, що видихається

1

13

Експрес-тести на алкоголь і наркотики

10

14

Стіл для медичного устаткування

1

15

Шпатель медичний

10

16

Набір медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги

1

17

Посібник з надання невідкладної медичної допомоги

1

18

Журнал щозмінного передрейсового (післярейсового) медичного огляду водіїв

1

19

Засоби зв'язку та автоматизоване робоче місце, що забезпечує доступ до мережі Інтернет

1


Додаток 3

до Положення про медичний огляд

кандидатів у водії та водіїв

транспортних засобів

ЖУРНАЛ
щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв

Дата

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Скарги

Підпис водія про відсутність скарг на стан здоров'я

Температура тіла

Артеріальний тиск

Проба на алкоголь

Частота пульсу

Висновок медичного огляду

Підпис медичного працівника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11