Організація медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Медичні огляди  кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів регламентовано «Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» яке  затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 року  № 65/80 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840, (далі – Положення 65/80).

Підпунктом  10 пункту 16 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1001 передбачено, що отримувач ліцензії зобов’язаний здійснювати контроль за станом здоров’я водіїв шляхом:

а)  прийняття на роботу медичного персоналу або укладення договору із суб’єктом господарювання щодо надання його персоналом медичних послуг ;

б) забезпечення проходження водіями періодичних медичних оглядів;

в) проведення щозмінних медичних оглядів водіїв у відведеному для цього та спеціально оснащеному приміщенні відповідно до підпункту 5 пункту 26 зазначених Ліцензійних умов;

Згідно з пунктом 18 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 285,  забезпечення медичною допомогою працівників підприємств, установ, організацій, вихованців (учнів, студентів) загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, здійснення передрейсових та післярейсових оглядів водіїв здійснюється шляхом:

  1. Укладення такими підприємствами, установами, організаціями та закладами договору з амбулаторно-поліклінічним закладом, що має ліцензію, згідно з яким відповідні послуги надаватимуться відокремленим структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу;
  2. Або відкриття на таких підприємствах, в установах, організаціях та закладах медичних кабінетів фізичними особами - підприємцями, які провадять медичну практику на підставі ліцензії;
  3. Або отримання такими підприємствами, установами, організаціями та закладами ліцензії та відкриття на підставі їх розпорядчого документа медичного кабінету без утворення закладу охорони здоров’я, що діятиме відповідно до положення про такий кабінет.

Якщо обираєте спосіб 3 врахуйте, що згідно пункту 1.8 Положення 65/80 щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа» (далі - медичні працівники).

Згідно статті 74 «Основ законодавства України про охорону здоров'я» провадити медичну, фармацевтичну діяльність, надавати реабілітаційну допомогу можуть особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які провадять певні види медичної і фармацевтичної діяльності, надають реабілітаційну допомогу, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних вимог несуть керівники закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, відділень, підрозділів, а також органи, яким надано право видавати ліцензію на провадження відповідних видів господарської діяльності.

Особи, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в навчальних закладах іноземних держав, допускаються до професійної діяльності після перевірки їхньої кваліфікації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. (МОЗ України).

Медичний працівник, що проводитиме огляди повинен володіти не лише навиками із загальної діагностики стану здоров’я, а і спеціальними методами та засобами щоб обстежити, чи не перебуває водій у стані алкогольного, наркотичного, або іншого сп’яніння, чи лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Медичний працівник, що проводитиме огляди проходить спеціальне навчання, після закінчення якого отримує спеціальний номерний штамп із висновком про придатність водіїв керувати транспортним засобом.

Порядок видання, перереєстрації та анулювання штампу з висновком про придатність водіїв до керування керування транспортним засобом, а також умови його використання, зберігання та контроль за їх дотриманням визначає Інструкція про порядок видачі і використання штампів медичних працівників, що проводять щозмінні перед рейсові та після рейсові медичні огляди  водіїв транспортних засобів, затверджена наказом ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України» від 03.03.2008 року № 80/1- П. (Далі – Інструкція).

Які строки проходження медичного огляду кандидатів у водії та водіїв?

Згідно пунктів 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 Положення 65/80 попередньому медичному огляду підлягають кандидати у водії для отримання права на керування транспортним засобом.

Періодичному медичному огляду підлягають водії транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом:

віком до 55 років (включно) - один раз на 10 років;

віком від 56 до 75 років (включно) - один раз на 3 роки;

віком від 76 років і більше - один раз на рік.

Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медичному огляду один раз на рік.

Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (далі - перевізник).

Позачерговому медичному огляду підлягають водії транспортних засобів перевізника за направленням власника або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів перевізника, за інформацією медичного працівника про стале погіршення стану здоров'я водія, що перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом, а також на вимогу та/або за рішенням уповноваженої посадової особи Державтоінспекції за наявності підстав.

«Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами» затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 жовтня 2022 року № 1817 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2022 року за № 1300/38636.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про дорожній рух» підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та господарювання розробляють і здійснюють заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху, проводять у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух, за згодою з первинними профспілковими організаціями включають до колективних договорів вимоги щодо форм впливу на членів трудового колективу у разі порушення ними обов'язків учасників дорожнього руху, встановлених чинним законодавством про дорожній рух.

Посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов'язані:

забезпечувати добір, підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, здійснювати контроль за станом їх здоров'я і дотриманням режиму праці та відпочинку;

забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та дотримання екологічних вимог їх експлуатації;

не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не мають права на керування транспортним засобом відповідної категорії, не пройшли у встановлений строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;

не випускати на лінію транспортні засоби, технічний стан яких не відповідає нормативам з безпеки дорожнього руху та вимогам правил дорожнього руху, а також якщо вони не зареєстровані у встановленому порядку, переобладнані з порушенням вимог законодавства або не пройшли обов'язкового технічного контролю.

Чи потрібно працівнику, який проводить медогляди водіїв, самому проходити медогляд?

Так, потрібно.

У «Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня       2001 року № 559 зазначено, що медичний персонал зобов’язаний проходити медичні огляди.

Як організувати передрейсові медогляди, якщо виїзд автомобілів на маршрути відбувається щодня по годині вранці та ввечері?

Можливий варіант укладення договору на проведення медоглядів водіїв з закладом охорони здоров’я або фізичною особою підприємцем, які мають необхідну ліцензію.

Які норми законодавства передбачають відповідальність за порушення проведення щозмінних медоглядів?

Адміністративна відповідальність передбачена статтями 128, 129, 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кримінальна відповідальність передбачена статтею 287 Кримінального кодексу України.