Питання/відповідь

Що робити з номерним штампом, якщо ліквідується підприємство, яке має та експлуатує транспортні засоби?

У разі ліквідації підприємства, за яким закріплено номерний штамп, керівництво підприємства зобов'язано своєчасно письмово повідомити про це УМЦБДР. У цьому разі штамп анулюється. Відповідні зміни вносяться до Єдиного реєстру.

Що робити, якщо медичний працівник підприємства, який проводить щозмінні огляди, втратив закріплений за підприємством номерний штамп?

У цьому разі номерний штамп втрачає свою силу (анулюється). Про втрату штампу медичний працівник зобов'язаний письмово повідомити УМЦБДР, який за клопотанням підприємства розглядає питання про видачу нового штампу та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру.

Чи може медичний працівник, який працює на підприємстві та має право на проведення передрейсових та післярейсових оглядів, проводити огляди водіїв іншого підприємства?

Медичний працівник має право проводити медичний огляд водіїв лише того підприємства, де він працює. Медичний огляд водіїв інших підприємств вважається господарською діяльністю, оскільки метою такого огляду є отримання прибутку.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-111 медична практика як вид господарської діяльності підлягає ліцензуванню.
Під медичною практикою відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва та Міністерства охорони здоров'я від 16 лютого 2001 р. № 38/63, розуміють діяльність, що пов'язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику тощо, яка здійснюється особами, які мають спеціальну освіту.
Таким чином, підприємства, що мають у штаті медичного працівника для проведення ПМО водіїв, мають право надавати послуги з медичного огляду водіїв інших підприємств, а також водіїв — фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності, лише за умови наявності ліцензії на здійснення медичної практики.

Хто може проводити передрейсові медичні огляди водіїв?

Передрейсові медичні огляди водіїв в обов'язковому порядку повинні проводитися в будь-якій організації, на підприємстві, що мають транспортні засоби лікарями або середніми медичними працівниками, які здійснюють медичний контроль обслуговування водіїв підприємств.

Що потрібно для отримання Свідоцтва і штампу для проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв?

Підприємство має підготувати перелік документів та направити медичного працівника на інформаційно-тематичний семінар «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів».