Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду

gerb

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 339 від 28.11.97 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 1997 р.
за N 589/2393

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.97 р. N 339 ( z0586-97 )

Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду

1. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф.N 140-0 (облікова)) є єдиним стандартним документом, що засвідчує проходження громадянином профілактичного наркологічного огляду.

2. Бланки сертифікатів про проходження профілактичного наркологічного огляду є документами суворої звітності, що вимагає:

  • виготовлення їх друкарським способом, з нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків, цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740, Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98;
  • обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності;
  • пронумерування, прошнурування та скріплення журналу, в якому реєструється отримання та видача бланків (додаток 1), з завіренням печаткою наркологічного закладу і підписами керівника цього закладу і керівника Науково-методичного та клініко-реабілітаційного центру МОЗ України з проблем хімічних залежностей;
  • контролю за оформленням документів, що свідчать про використання або невикористання бланків;
    списання зіпсованих бланків за актом.

3. Замовлення та забезпечення наркологічних закладів бланками "Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду" ф.N 140-0 (облікова) покладається на Науково-методичний та клініко-реабілітаційний центр МОЗ України з проблем хімічних залежностей, що є замовником таких бланків для усіх наркологічних закладів. Забезпечення наркологічних закладів бланками ф.N 140-0 (облікова) проводиться за рахунок замовників.

4. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду із зазначенням терміну його дії видається громадянину наркологічним закладом тільки після проходження профілактичного наркологічного огляду в порядку та обсягах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 р. N 1238 та наказами МОЗ України.

5. Знищення пошкоджених бланків сертифікатів проводиться в присутності комісії, що утворюється керівником наркологічного закладу, та оформлюється відповідним актом.

Додаток 1 до Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження профілактичного наркологічного огляду

"Офіційний вісник України", 1997, число 51, стор.87 Код нормативного акта: 4502/1997