Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті

ПОРЯДОК

здійснення державного контролю на автомобільному транспорті

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту (далі - суб'єкти господарювання), вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів щодо організації перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, норм міжнародних договорів про міжнародне автомобільне сполучення, наявністю відповідних ліцензій і ліцензійних карток, виконанням ними ліцензійних умов, а також процедуру здійснення державного нагляду за забезпеченням такими суб'єктами господарювання безпеки автомобільних перевезень.

2. Державному контролю підлягають усі транспортні засоби вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання (далі - транспортні засоби), що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та вантажів на території України.

3. Органами державного контролю на автомобільному транспорті (далі - органи державного контролю) є Головавтотрансінспекція, її територіальні управління в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі.

4. Державний контроль на автомобільному транспорті (далі - державний контроль) здійснюється посадовими особами органу державного контролю (далі - посадові особи) шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок.
Планові, позапланові та рейдові перевірки можуть проводитися із залученням спеціалістів органів внутрішніх справ і науково-дослідних установ (за погодженням з їх керівниками) з питань, що належать до їх компетенції.
Планова і позапланова перевірка

5. Планова і позапланова перевірка проводиться за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, під час здійснення перевезень пасажирів і вантажів, у тому числі, в пунктах пропуску через державний кордон за погодженням з керівником органу охорони державного кордону.

6. Планова перевірка суб'єкта господарювання проводиться органом державного контролю згідно з квартальним планом, який затверджується Головавтотрансінспекцією.
Протягом року, на який заплановано проведення перевірки стану виконання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності в сфері надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, інші планові перевірки суб'єкта господарювання за його місцезнаходженням не проводяться.

7. Планова перевірка проводиться комплексно. Позапланова перевірка може бути комплексною чи вибірковою.

8. Під час проведення комплексної перевірки суб'єкта господарювання за місцезнаходженням обов'язково перевіряється:
наявність:

 • визначених статтями 39 і 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (далі - Закон) документів, на підставі яких здійснюються перевезення автомобільним транспортом;
 • договору про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності;
 • договорів на охорону автобусів під час відстою в кінцевих пунктах міжміських і міжнародних маршрутів, забезпечення водіїв місцем для відпочинку;
 • матеріально-технічної бази для здійснення технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, контролю за їх технічним станом, проведення щозмінного медичного огляду водіїв. У разі відсутності власної бази та спеціалістів перевіряється наявність договорів на технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та на проведення щозмінного медичного огляду водіїв;
 • тахографів - контрольних пристроїв для показу чи реєстрації в автоматичному або напівавтоматичному режимі інформації про рух транспортних засобів та періоди роботи водіїв, ведення щоденних реєстраційних листків режиму праці та відпочинку водіїв на транспортних засобах, якими здійснюються міжнародні автомобільні перевезення;
 • документації на автостанціях і автовокзалах про присвоєння їм відповідної класності, затвердженої Державтоінспекцією схеми руху транспорту та пішоходів на їх територіях, засобів візуального і гучномовного інформування пасажирів;

стан виконання:

 • - вимог щодо проведення перед-та післярейсового огляду технічного стану транспортних засобів;
 • - вимог щодо зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортних засобів;
 • - заходів із запобігання дорожньо-транспортним пригодам;
 • - вимог стосовно рівня професійної кваліфікації персоналу автомобільного транспорту, в тому числі працівників, які здійснюють ремонт вузлів і агрегатів транспортних засобів, що впливають на безпеку дорожнього руху (рульове управління, гальма, шини, освітлення тощо) та підвищення кваліфікації персоналу автомобільного транспорту, в тому числі спеціалістів з питань безпеки автомобільних перевезень;
 • - вимог щодо проведення перед-та післярейсового медичного огляду водіїв;
 • - вимог щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів, а також водієм режиму праці та відпочинку;
 • - норм міжнародних договорів про міжнародне автомобільне сполучення суб'єктами господарювання, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення;

відповідність транспортних засобів вимогам державної системи сертифікації;
дотримання автостанціями і автовокзалами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ).

9. Керівник органу державного контролю видає перед проведенням планової або позапланової перевірки наказ про утворення комісії з проведення перевірки суб'єкта господарювання та підписує завдання на перевірку за формою згідно з додатком 1.
Завдання на перевірку реєструється в журналі обліку.

10. Орган державного контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення планової перевірки письмово повідомляє про це суб'єкта господарювання, щодо якого буде проведена перевірка.
Про проведення позапланової перевірки суб'єкт господарювання завчасно не попереджається.

11. Якщо під час проведення планової або позапланової перевірки виявлені порушення, що безпосередньо впливають на безпеку автомобільних перевезень, а саме: не проведено перед-та післярейсовий огляд технічного стану транспортних засобів, планове технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, медичний огляд водіїв, а також у разі перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів в автобусі відсутні два водії, призначається позапланова перевірка виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1059 ( 1059-2009-п ) від 09.09.2009 }

Рейдова перевірка

12. Рейдова перевірка додержання суб'єктом господарювання, зокрема іноземним, вимог, визначених пунктом 15 цього Порядку, здійснюється на підставі щотижневого графіка. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 206 ( 206-2009-п ) від 25.02.2009 }

13. Графік проведення рейдових перевірок складається територіальним управлінням Головавтотрансінспекції з урахуванням стану аварійності, періоду, що пройшов від попередньої перевірки, забезпечення належного рівня транспортного обслуговування в окремих регіонах, інформації про діяльність осіб, що незаконно надають послуги з перевезень, та інших обставин.
Щотижневий графік складається з урахуванням проведення рейдових перевірок не частіше ніж один раз на квартал.

14. Рейдова перевірка транспортних засобів проводиться на окремо визначених ділянках дороги, маршрутах, автовокзалах, автостанціях, автобусних зупинках, місцях посадки та висадки пасажирів, стоянках таксі і транспортних засобів, місцях вантаження та розвантаження вантажних автомобілів, контрольно-вагових комплексах, під час виїзду з підприємств та місць стоянки, у пунктах пропуску через державний кордон за погодженням з начальником органу охорони державного кордону.

15. Під час проведення рейдової перевірки перевіряється:

 • наявність визначених статтями 39 і 48 Закону ( 2344-14 ) документів, на підставі яких здійснюються перевезення автомобільним транспортом;
 • додержання вимог статей 53, 56, 57 і 59 Закону ( 2344-14 ); { Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 206 ( 206-2009-п ) від 25.02.2009 }
 • наявність у документах водія відмітки про проходження ним медичного огляду та проведення перевірки технічного стану транспортного засобу перед виїздом на маршрут;
 • відповідність зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортного засобу встановленим вимогам;
 • оснащення таксі справним таксометром;
 • відповідність кількості пасажирів, що перевозяться, відомостям, зазначеним у реєстраційних документах, або нормам, передбаченим технічною характеристикою транспортного засобу;
 • додержання водієм автобуса затвердженого розкладу та маршруту руху;
 • наявність у всіх пасажирів квитків на проїзд та квитанцій на перевезення багажу, а у разі пільгового проїзду - відповідного посвідчення;
 • додержання водієм режиму праці та відпочинку, а також вимоги щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів;
 • виконання водієм інших вимог Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ) та Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні ( z0128-98 ).

16. Рейдова перевірка проводиться групою посадових осіб у кількості не менш як дві особи відповідно до завдання на перевірку. Під час проведення такої перевірки можливе застосування спеціалізованих автомобілів, на яких розміщений напис "Головавтотрансінспекція".

17. Рейдова перевірка проводиться із зупиненням транспортних засобів або без їх зупинення.
Зупинення транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог пункту 15 Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ).

18. Рейдова перевірка без зупинення транспортного засобу проводиться за умови недопущення порушення графіка руху, відволікання уваги водія від керування (за наявності в екіпажі другого водія, кондуктора або іншого члена екіпажу транспортного засобу).

19. Строк проведення рейдової перевірки не перевищує трьох днів. У разі коли стан виконання суб'єктом господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт потребує продовження перевірки, керівник органу державного контролю приймає рішення про продовження строку перевірки до п'яти днів, про що робить відмітку у завданні на перевірку.
Оформлення результатів перевірки та застосування фінансових санкцій

20. За результатами планової або позапланової перевірки за місцезнаходженням суб'єкта господарювання складається акт за формою згідно з додатком 2.
Акт складається у двох примірниках, кожен з яких підписується посадовими особами, що провели перевірку, та посадовою особою суб'єкта господарювання або фізичною особою - суб'єктом господарювання (далі - уповноважена особа суб'єкта господарювання). Один примірник акта передається уповноваженій особі суб'єкта господарювання, щодо якого було проведено перевірку, інший - до органу державного контролю.
Виявлені під час перевірки порушення вимог законодавства та норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним транспортом зазначаються в акті з посиланням на порушену норму.

21. У разі виявлення в ході перевірки транспортного засобу порушення законодавства про автомобільний транспорт посадовими особами, що провели перевірку, складається акт за формою згідно з додатком 3.
Про результати перевірки транспортного засобу (відсутність порушення або зазначення номера складеного акта) посадова особа робить запис у дорожньому листі (за наявності такого) із зазначенням дати, часу, місця перевірки, свого прізвища, місця роботи і посади, номера службового посвідчення та ставить свій підпис.

22. У разі відмови уповноваженої особи суб'єкта господарювання або водія від підписання акта перевірки суб'єкта господарювання або акта перевірки транспортного засобу посадові особи, що провели перевірку, роблять про це запис.

23. За результатами вибіркової позапланової перевірки за місцезнаходженням суб'єкта господарювання за фактом дорожньо-транспортної пригоди складається акт за формою згідно з додатком 4.

24. Акти, зазначені у пунктах 20, 21 і 23 цього Порядку, реєструються в журналі обліку.

25. Справа про порушення розглядається в органі державного контролю за місцезнаходженням суб'єкта господарювання або за місцем виявлення порушення (за письмовою заявою уповноваженої особи суб'єкта господарювання) не пізніше ніж протягом двох місяців з дня його виявлення. { Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 ( 206-2009-п ) від 25.02.2009 }

26. Справа про порушення розглядається у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання.
Про час і місце розгляду справи про порушення уповноважена особа суб'єкта господарювання повідомляється під розписку чи рекомендованим листом із повідомленням.

27. У разі неявки уповноваженої особи суб'єкта господарювання справа про порушення розглядається без її участі.
За наявності підстав керівник органу державного контролю або його заступник виносить постанову про застосування фінансових санкцій, яка оформляється згідно з додатком 5.

28. Фінансова санкція повинна бути перерахована суб'єктом господарювання на зазначений у постанові рахунок не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів після отримання ним копії постанови про застосування фінансових санкцій, про що повідомляється орган державного контролю, посадовою особою якого винесено відповідну постанову.

29. Копія постанови видається не пізніше ніж протягом трьох днів після її винесення уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням.
У разі оскарження постанови про застосування фінансових санкцій стягнення сплачується не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів після отримання повідомлення про залишення скарги без задоволення.

30. За наявності в діях фізичної особи - суб'єкта господарювання ознак адміністративного правопорушення притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).

Оформлення припису

31. За результатами розгляду справи про порушення керівник органу державного контролю або його заступник за наявності підстав виносить припис щодо усунення порушень законодавства про автомобільний транспорт.
Припис підлягає обов'язковому виконанню в зазначений у ньому строк. Про виконання припису уповноважена особа суб'єкта господарювання повинна письмово повідомити керівникові органу державного контролю.
Припис складається за формою згідно з додатком 6 у двох примірниках, один з яких видається уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням.
Оскарження постанов про застосування фінансових санкцій

32. Скарга на постанову про застосування фінансових санкцій може бути подана до вищого за підпорядкуванням органу державного контролю.
Скарга на постанову подається протягом 10 днів після її винесення. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин за заявою уповноваженої особи суб'єкта господарювання, щодо якого винесена постанова, строк може бути поновлений керівником органу державного контролю за умови надання заявником документів, що підтверджують наявність поважних причин несвоєчасного подання скарги в установлений строк (тимчасова непрацездатність, засвідчена в установленому порядку, або перебування у відрядженні).

33. Подання в установлений строк скарги зупиняє виконання постанови до розгляду скарги по суті.

34. Під час розгляду скарги на постанову перевіряється законність і обґрунтованість її винесення та у десятиденний строк після надходження скарги приймається одне з таких рішень:
постанова залишається без зміни, а скарга без задоволення;
постанова скасовується і матеріали подаються на повторний розгляд;
змінюється розмір стягнення в межах, передбачених Законом ( 2344-14 ), проте не в бік збільшення.

35. Копія рішення по скарзі на постанову видається у строк до трьох днів під розписку уповноваженій особі суб'єкта господарювання чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням.

Права та обов'язки посадових осіб

36. Посадові особи мають право:

 • безперешкодно відвідувати суб'єктів господарювання для проведення перевірок з питань, що належать до їх компетенції, за умови пред'явлення службового посвідчення та завдання на перевірку;
 • проводити перевірку транспортного засобу, у тому числі з його зупиненням, згідно із завданням на перевірку;
 • знайомитися з документами, на підставі яких суб'єкти господарювання провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, та отримувати їх копії;
 • відповідно до закону на безоплатний проїзд під час проведення перевірки транспортних засобів.

37. Керівник органу державного контролю та його заступник крім зазначеного у пункті 36 цього Порядку має право:

 • виносити обов'язкові для виконання суб'єктами господарювання приписи і постанови;
 • вживати в установленому законодавством порядку заходів до обмеження надання суб'єктом господарювання певних послуг (виконання робіт);
 • накладати на суб'єктів господарювання та громадян, у тому числі на посадових осіб, стягнення відповідно до законодавства.

38. Посадові особи зобов'язані:

 • за результатами проведення перевірки транспортного засобу робити відповідну відмітку у дорожньому листі (у разі його наявності);
 • під час проведення перевірки пред'являти службове посвідчення та завдання на перевірку.

39. Посадові особи за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків несуть відповідальність згідно із законодавством.
Права та обов'язки уповноваженої особи суб'єкта господарювання і водія під час проведення перевірки

40. Уповноважена особа суб'єкта господарювання, водій мають право:
ознайомитися з актом, підписати або відмовитися від його підписання;
надати свої пояснення та зауваження щодо змісту акта.

41. Уповноважена особа суб'єкта господарювання зобов'язана створити умови для проведення перевірки та надати необхідні документи.