Посадова інструкція

медичного працівника, що проводить щозмінні передрейсові і післярейсові медичні огляди водіїв
1. Загальна частина.
1.1. Медичний працівник відноситься до категорії фахівців підприємства, приймається на роботу та звільняється з неї директором підприємства.
1.2. Основними завданнями медичного працівника є проведення медогляду водіїв перед виїздом на лінію та визначення придатності до керування транспортним засобом, проведення медогляду інших працівників по направленню адміністрації.
1.3. Медичний працівник підпорядкований керівництву підприємства, установи, організації, інженеру по охороні праці. Повинен мати зв’язки із головою медичної комісії територіального медичного закладу.
1.4. У своїй діяльності медичний працівник керується: чинним законодавством України у сфері охорони здоров’я, статутом підприємства, наказами (вказівками) керівництва підприємства, нормативно-методичними-матеріалами з проведення медичних оглядів водіїв та інших працівників підприємства, цією посадовою інструкцією.
1.5. На посаду медичного працівника, що проводить щозмінні передрейсові і післярейсові медичні огляди водіїв призначається медпрацівник (медсестра, фельдшер, лікар), який пройшов навчання методам їх проведення в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху ДП “ЦІТ” та його філіях відповідно до Порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв і отримав відповідне свідоцтво на право їх проведення та номерний штамп.
1.6. Медичний працівник повинен володіти навичками проведення передрейсових та післярейсових медоглядів водіїв перед виїздом на лінію та поверненні в гараж, надання першої та невідкладної медичної допомоги, проведення медоглядів інших працівників підприємства в разі такої необхідності, знати антиалкогольне законодавство для можливості його роз’яснення працівникам підприємства.
2. Завдання і обов’язки
2.1. На медичного працівника покладаються наступне:
 • проведення щозмінних передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв, який полягає в:
  • збір анамнезу
  • визначення частоти пульсу, температури тіла, артеріального тиску
  • в разі необхідності постановка проби на алкоголь
  • формування висновку щодо придатності водія до керування транспортним засобом;
 • проведення медичного огляду інших працівників підприємства по направленню адміністрації;
 • контроль за станом здоров’я водіїв та вчасним проходженням ними періодичних медоглядів, додержанням водіями режиму праці та відпочинку;
 • надання амбулаторної першої і невідкладної медичної допомоги працівникам підприємства та водіям;
 • навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим при ДТП;
 • проведення санітарно – освітньої роботи по формуванню здорового способу життя;
 • контроль за поповненням медичних аптечок на підприємстві та транспортних засобах підприємства, та поповненням медикаментів у яких закінчується термін придатності;
 • проведення роз’яснювальної роботи в колективі по антиалкогольному та антинаркотичному законодавству;
 • укомплектування на робочому місці шафки та сумки для невідкладної медичної допомоги;
3.Функціональні права:
3.1. Медичний працівник має право:
 • вимагати від водіїв проходження щозмінних передрейсових та післярейсових медоглядів;
 • здійснення медоглядів інших працівників по направленню адміністрації;
 • доповідати керівництву підприємства про виявлене погіршення стану здоров’я або втоми водія чи іншого працівника;
 • доповідати керівництву підприємства про виявлені признаки наявності алкоголю в організмі працівників підприємства або про виявлені токсичного і наркотичного впливу на них;
 • приймати рішення в межах своєї компетенції;
 • складати відповідний висновок про непридатність до керування певного водія;
 • одержувати від посадових осіб підприємства документи, довідки, та інші відомості, що необхідні для виконання своїх обов’язків.
4. Відповідальність
4.1. Несе відповідальність:
 • за якість проведення передрейсового та післярейсового медоглядів водіїв;
 • своєчасне виконання заходів по профілактичній роботі;
 • дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки;
 • дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни;
 • точне і своєчасне виконання посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією;
 • і в установлених законом випадках матеріальну відповідальність за виконання своїх посадових обов’язків.