Про організацію видавничо-виробничого процесу щомісячного журналу “Збірник нормативно-правових докум

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 206 15.04.2004

м.Київ

Про організацію видавничо-виробничого процесу щомісячного журналу "Збірник нормативно-правових документів МОЗ України"

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", ст. 20 Закону України "Про інформацію", з метою підвищення правового рівня, оперативного і повного забезпечення інформацією керівників струтурних підрозділів МОЗ України, закладів охорони здоров'я, громадян України з питань реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що журнал "Збірник нормативно-правових документів МОЗ України", який заснований Міністерством охорони здоров'я України, є щомісячним виданням, у якому публікуються державною мовою:

закони України з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;

укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер і регулюють правовідносини у сфері охорони здоров'я;

нормативні акти Міністерства;

коментарі, роз'яснення, статті ведучих фахівців в області охорони здоров'я.

2. Виконання редакційно - видавничих функцій журналу "Збірник нормативно-правових документів МОЗ України" покласти на ДП "Центр інформаційних технологій" (Папіровий Ю. М.).

3. Заступнику Міністра - Голові Державної служби лікарських засобів, Голові Комітету з контролю за наркотиками, керівникам структурних підрозділів забезпечити своєчасне подання відповідної інформації до ДП "Центр інформаційних технологій".

4. Поліграфічне забезпечення видання журналу "Збірник нормативно - правових документів МОЗ України" покласти на ДМП "Полімед" (Яіцький Ю. П.).

5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити заходів до забезпечення підвідомчих їм закладів охорони здоров'я, підприємств, журналом "Збірник нормативно-правових документів МОЗ України".

6. Ректорам вищих учбових закладів, керівникам безпосередньо підпорядкованих Міністерству підприємств, установ, закладів охорони здоров'я, вжити заходів для своєчасної передплати журналу "Збірник нормативно-правових документів МОЗ України".

7. Для оформлення передплати журналу "Збірник нормативно-правових документів МОЗ України" звертатитися до ДП "Центр інформаційних технологій" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7,

т. 254-08-75).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.В.Загороднього.

Міністр А.В.Підаєв