Про відомчий облік дорожньо-транспортних пригод

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 600 14.11.2005

м.Київ

Про відомчий облік дорожньо-транспортних пригод

З метою забезпечення відомчого обліку дорожньо-транспортних пригод відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.05 №538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відомчого обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - Порядок), що додається.

2. Міністру охорони здоров"я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров"я обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, керівникам закладів охорони здоров"я, підпорядкованих МОЗ України, забезпечити ведення обліку дорожньо-транспортних пригод згідно з Порядком, затвердженим цим наказом.

3. Директору Українського медичного центру безпеки дорожнього руху:

- довести затверджений Порядок до відома керівників закладів охорони здоров"я, підпорядкованих МОЗ України;

- забезпечити ведення обліку дорожньо-транспортних пригод, які сталися за участю транспортних засобів, власниками яких є МОЗ України та підпорядковані йому заклади.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Весельського В. Л.

Міністр Ю. Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 14.11.2005 № 600

Порядок

відомчого обліку дорожньо-транспортних пригод

1. Цей Порядок визначає процедуру обліку осіб, які звернулися чи були доставлені для надання медичної допомоги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікувально-профілактичних закладів, а також обліку дорожньо-транспортних пригод, що сталися за участю транспортних засобів, власниками яких є комунальні та заклади охорони здоров"я, що підпорядковані Міністерству охорони здоров"я України.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають значення відповідно до термінів Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.05 №538, у тому числі:

травмовані - люди, які внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одержали тілесні ушкодження будь-якого ступеня тяжкості і протягом трьох діб звернулись за медичною допомогою до лікувально-профілактичного закладу;

загиблі - люди, які померли внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці її скоєння чи від одержаних травм протягом 30 діб.

3. Відомчий облік дорожньо-транспортних пригод ведеться Міністерством охорони здоров"я України, міністерством охорони здоров"я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров"я обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, закладами охорони здоров"я.

4. Лікувально-профілактичні заклади ведуть облік усіх осіб, які звернулися або були доставлені для надання медичної допомоги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шляхом внесення додаткового запису "внаслідок ДТП" окремим рядком у медичну облікову документацію відповідно до типу закладу охорони здоров"я та з врахуванням вимог МКХ-10 (класи ХІХ, ХХ):

Журнал обліку прийому хворих в стаціонар (форма № 001/о);

Журнал відмовлень в госпіталізації (форма № 001-1/о);

Журнал запису звертань про невідкладну медичну допомогу (форма №115/о);

Журнал реєстрації амбулаторних хворих (форма № 075/о);

Супровідний листок станції швидкої медичної допомоги (форма №114/о, у пункт "Доставлений...");

Медична карта стаціонарного хворого (форма № 003-о, у "Запис лікаря приймального відділення");

Медична карта амбулаторного хворого (форма №025/о, у "Листок запису заключних (уточнених) діагнозів").

5. Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів зобов"язані негайно (по телефону або іншим можливим засобом зв"язку) повідомити відповідний орган внутрішніх справ про осіб, які:

звернулись до них за допомогою з приводу тілесних ушкоджень, одержаних під час дорожньо-транспортної пригоди;

померли від травм, одержаних внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, протягом 30 діб.

6. У разі доставки осіб, які загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, до моргів та закладів, що проводять судово-медичну експертизу, керівники (відповідальні особи) цих підрозділів зобов"язані негайно повідомити про такий факт відповідний орган внутрішніх справ.

7. Лікувально-профілактичні заклади зобов"язані видавати працівникам органів внутрішніх справ та представникам страхових організацій довідки про госпіталізацію осіб, травмованих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, втрату ними працездатності з призначенням амбулаторного лікування або наданням першої медичної допомоги. При цьому використовувати форму медичної документації "Довідка на випадок травматизму на транспорті" (форма 136/о).

8. Заклади (установи) охорони здоров"я беруть на облік усі дорожньо-транспортні пригоди, що сталися за участю транспортних засобів, власниками яких вони є. При цьому облік дорожньо-транспортних пригод ведеться працівниками служби безпеки руху або посадовими особами, на яких покладено ці обов"язки наказом керівника закладу (установи).

9. У дорожньому листі, що видається на транспортний засіб юридичної особи, обов"язково зазначається реєстраційний номер закладу (установи) в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

10. Керівник закладу (установи), власник транспортного засобу, або уповноважена ним особа зобов"язані негайно повідомити орган внутрішніх справ або місцевий підрозділ Державтоінспекції про повернення до місця стоянки транспортного засобу із зовнішніми пошкодженнями, що можуть бути наслідком дорожньо-транспортної пригоди, у разі відсутності довідки про пригоду, виданої підрозділом Державтоінспекції.

Директор Департаменту організації та

розвитку медичної допомоги населенню В.Д.Парій