Про заснування щомісячного науково-популярного журналу “Санітарний лікар України”

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 163 15.04.2005

м.Київ

Про заснування щомісячного науково-популярного журналу "Санітарний лікар України"

З метою висвітлення науково-практичних проблем з організації діяльності санітарно-епідеміологічної служби в Україні, питань реалізації державної політики в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, науково обґрунтованого аналізу причин і умов виникнення ситуацій санітарного та епідемічного неблагополуччя, впливу на стан здоров'я і життя людини навколишнього середовища, питань профілактики інфекційних хвороб та захворювань, керуючись Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні",

НАКАЗУЮ:

1. Заснувати щомісячний науково-популярний журнал "Санітарний лікар України" на основі самоокупності та самофінансування.

2. Затвердити персональний склад Редакційної Колегії журналу (додаток 1).

3. Виконання видавничих функцій журналу "Санітарний лікар України" покласти на Головне базове видавництво МОЗ України -ДП "Центр інформаційних технологій" (Папіровий Ю. М.).

4. Поліграфічне забезпечення видання журналу покласти на ДМП "Полімед" (Яіцький Ю. П.).

5. Міністру охорони здоров'я АР Крим, Головному державному санітарному лікарю АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи, Ректорам вищих учбових закладів, керівникам безпосередньо підпорядкованих Міністерству підприємств, установ, закладів охорони здоров'я проінформувати підвідомчі їм заклади, підприємства та структурні підрозділи про заснування журналу "Санітарний лікар України".

6. Для оформлення передплати журналу "Санітарний лікар України" звертатись до Головного базового видавництва МОЗ України - ДП "Центр інформаційних технологій" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7, тел. 044- 254-08-75, 254-05-98).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бережнова С. П.

Міністр М.Є.Поліщук

Додаток 1

До наказу

від 15.04.2005 № 163

Персональний склад

Редакційної Колегії науково-популярного журналу

"Санітарний лікар України"

Бережнов С.П.- Головний редактор, голова Редакційної Колегії

Александріна Т. А.

Анашкін В. В.

Банчук М. В.

Бевз О. І.

Волосовець О. П.

Гладков Г. М.

Голубятников М. І.

Григоренко А. А.

Денисенко В. І.

Карамушка Л. І.

Козлова І. А.

Кров' якова М. Т.

Кундієв Ю. І.

Марієвський В. Ф.

Маркевич Г.Й. - відповідальний секретар

Мухарська Л. М.

Некрасова Л.С.

Омельчук С.А.- заступник головного редактора

Павлів Р. М.

Папіровий Ю. М.

Пономаренко А.М.- заступник головного редактора

Проданчук М. Г.

Сельнікова О. П.

Сердюк А. М.

Ситенко М. А.

Соколовський М. В.

Щербінська А. М.

Яворовський О. П