Про затвердження програми забезпечення безпеки дорожнього руху та еколог. безпеки трансп. засобів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 1998 р. N 456
Київ

Про затвердження Програми
забезпечення безпеки дорожнього руху та
екологічної безпеки транспортних засобів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму забезпечення безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки транспортних засобів (далі - Програма), що
додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади затвердити відповідні галузеві та регіональні
Програми.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на Міністерство
внутрішніх справ.

4. Міністерству економіки та Міністерству фінансів починаючи
з 1999 року під час формування проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України і Державного бюджету
України передбачати в межах можливості кошти на фінансування
Програми.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1998 р. N 456

ПРОГРАМА
забезпечення безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки транспортних засобів

Загальна частина

Внаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП) суспільству
завдаються непоправні збитки. За останні п'ять років в Україні
зареєстровано 204195 ДТП, в яких загинуло 35171 і травмовано
222342 чоловіки. При цьому в 1997 році кількість загиблих на
100 травмованих становила 15 чоловік, а матеріальні збитки - майже
500 млн. гривень.
Тільки у 1997 році зареєстровано майже 30 тис. наїздів на
пішоходів, зіткнень та перевертань транспортних засобів, що
становить 78 відсотків усіх ДТП. Через недотримання дітьми Правил
дорожнього руху сталося 5973 наїзди на них, при цьому загинуло 386
та травмовано 5994 дитини. 522 автотранспортні пригоди сталися з
вини водіїв автобусів, в яких загинуло 93 і травмовано
709 чоловік.
На теперішній час зареєстровано 5,6 тис. місць концентрації
ДТП, з яких 1800 - на регульованих перехрестях, де мають місце
надмірні затримки автотранспорту, що спричиняє перевищення
допустимих рівнів викидів забруднюючих речовин у довкілля.
Складність забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони
довкілля обумовлюється насамперед нескоординованістю роботи
відомчих служб безпеки дорожнього руху, незабезпеченістю належного
фінансування проведення навчання населення Правил дорожнього руху
та медичного огляду водіїв, необхідністю посилення контролю за
експлуатаційним станом автомобілів і удосконалення організації
дорожнього руху, а також відсутністю коштів на проведення
непершочергових заходів.
Всупереч Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 )
ліквідуються служби безпеки руху в автогосподарствах. Не
дотримуються терміни проведення міжремонтних робіт на дорогах і
вулицях, не виконуються вимоги державного стандарту щодо
обов'язкового нанесення на них у повному обсязі ліній розмітки.
Майже на 80 відсотках перехресть не замінено апаратуру
світлофорного регулювання, термін експлуатації якої вичерпався.
Крім того, більшість професійно-технічних закладів та
загальноосвітніх шкіл не має належної матеріально-технічної бази
для поглибленого засвоєння дітьми Правил дорожнього руху та
підготовки водіїв.
Відбірні комісії медичних закладів не мають необхідних
приладів та апаратури для проведення медичного огляду водіїв
транспортних засобів. Медичні заклади, розташовані поблизу доріг,
не оснащено належним чином обладнанням і транспортом для
термінового надання першої медичної допомоги потерпілим у ДТП.
Враховуючи ситуацію, яка склалася із забезпеченням безпеки
дорожнього руху, та вимоги статті 4 Закону України "Про дорожній
рух" розроблена зазначена Програма, яка передбачає розроблення і
впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів,
спрямованих на забезпечення збереження життя і майна громадян,
поліпшення умов руху.

Мета та головні напрями Програми
забезпечення безпеки дорожнього руху та
екологічної безпеки транспортних засобів

Метою Програми є забезпечення безпеки дорожнього руху на
автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, дотримання
екологічних вимог експлуатації транспортних засобів та поглиблення
інтеграції в транспортну мережу Європейського співтовариства
шляхом здійснення комплексу взаємопов'язаних заходів за такими
напрямами:
1) створення органів управління у сфері безпеки дорожнього
руху;
2) удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у
сфері безпеки дорожнього руху;
3) удосконалення конструкції транспортних засобів, засобів
технологічного зв'язку, поліпшення стану доріг, вулиць і
залізничних переїздів;
4) медичне забезпечення безпеки дорожнього руху та
удосконалення системи збереження життя і здоров'я потерпілих у
ДТП;
5) забезпечення розроблення, виробництва, проведення
науково-дослідних випробувань і впровадження технічних засобів та
апаратури автоматизованих систем гнучкого керування дорожнім
рухом, контролю швидкісних режимів та екологічного стану довкілля;
6) інформаційне, науково-технічне і нормативно-правове
забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки
транспортних засобів.
Головні напрями Програми та обсяги фінансування основних
видів робіт подано в додатку N 1 до цієї Програми.

Створення органів управління у
сфері безпеки дорожнього руху

З метою забезпечення належної організаційної роботи
підприємств, установ та організацій, широкого залучення трудових
колективів і громадськості до забезпечення безпеки дорожнього руху
Програмою передбачається створення спеціалізованих служб в
апаратах Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих
державних адміністрацій.
Водночас передбачається створення Українського медичного
центру безпеки дорожнього руху з його філіями для організації та
здійснення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.
Основні заходи щодо реалізації цього напряму подано в додатку
N 2 до цієї Програми.

Удосконалення профілактичної та освітньої діяльності
у сфері безпеки дорожнього руху

Основна мета цього напряму полягає у формуванні у різних груп
учасників дорожнього руху усвідомлення необхідності дотримання
належної дисципліни та в удосконаленні процесу навчання правил
поведінки на дорогах і підготовки водіїв, підвищення рівня їх
кваліфікації на оновленій матеріально - освітній базі та за
допомогою сучасних навчально-методичних матеріалів.
Профілактична діяльність спрямовуватиметься переважно на
підготовку та випуск цільових спеціалізованих інформаційних
програм на базі використання існуючих систем радіотрансляції і
телебачення, видання та розповсюдження літератури та іншої
друкованої продукції з питань безпеки дорожнього руху тощо.
Основні заходи щодо реалізації цього напряму подано в
додатку N 3 до цієї Програми.

Удосконалення конструкції транспортних засобів, засобів
технологічного зв'язку і приладів контролю за рівнем викидів
забруднюючих речовин у довкілля, поліпшення стану доріг,
вулиць і залізничних переїздів

Метою цього напряму є створення досконалих конструкцій
транспортних засобів, приладів контролю за рівнем викидів
забруднюючих речовин у довкілля та засобів технологічного зв'язку,
приведення у належний стан доріг, вулиць, залізничних переїздів.
Програмою передбачається розроблення експериментальних схем
розвитку магістральної вулично-дорожньої мережі з елементами
удосконалення організації руху транспорту і пішоходів у містах з
населенням від 100 тис. чоловік і більше.
Дійовими заходами забезпечення безпечних та комфортних умов
руху на дорогах загального користування буде проведення на
аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП дорожніх
робіт для нанесення шорсткого покриття на 53 тис. км доріг,
встановлення та заміна майже 350 тис. дорожніх знаків, нанесення
ліній дорожньої розмітки з використанням високоякісних матеріалів
на всіх дорогах державного значення та на 25 відсотках інших
доріг, заміна і поновлення 550 км транспортних та пішохідних
огороджень, влаштування і ремонт 750 км тротуарів та велодоріжок
уздовж доріг загального користування в населених пунктах,
поновлення функціонування електроосвітлення та технологічного
зв'язку.
Основні заходи щодо реалізації цього напряму подано в
додатку N 4 до цієї Програми.

Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху та
удосконалення системи збереження життя і здоров'я
потерпілих у ДТП

Метою цього напряму є реорганізація системи проведення
медичного огляду водіїв транспортних засобів шляхом визначення
психофізіологічних параметрів та розроблення критеріїв
психофізіологічного добору водіїв із внесенням відповідних змін та
доповнень до нормативів проведення медичних оглядів.
Передбачається також змінити існуючий порядок медичного
навчання та перепідготовки водіїв транспортних засобів і
працівників ДАІ в частині відпрацювання навичок надання першої
медичної допомоги потерпілим у ДТП.
З цією метою необхідно остаточно визначити медичні заклади,
розташовані поблизу доріг, персонал яких виїжджатиме на місця ДТП
та надаватиме першу медичну допомогу потерпілим у ДТП, а також
оснастити їх реанімобілями травматичного профілю, необхідним
медичним обладнанням та засобами радіозв'язку. При цьому
передбачається організувати в Україні виробництво протишокових
костюмів, аварійно-рятувальних інструментів та уніфікованого
медичного оснащення автотранспортних засобів і забезпечити ними
стаціонарні пости ДАІ, залізничні переїзди, які охороняються,
тощо.
Водночас передбачається здійснити підготовку і видання
інформаційних та довідкових матеріалів і пам'яток з вміщенням у
них відомостей стосовно розташування та порядку роботи медичних
закладів, персонал яких виїжджатиме на місця ДТП і надаватиме
першу медичну допомогу.
Основні заходи щодо реалізації цього напряму подано в
додатку N 5 до цієї Програми.

Забезпечення розроблення, виробництва, проведення науково-
дослідних випробувань і впровадження технічних засобів та
апаратури автоматизованих систем гнучкого керування дорожнім
рухом, контролю швидкісних режимів та екологічного стану
довкілля

Основною метою напряму є проведення науково-дослідних,
дослідно-конструкторських та проектних розробок і впровадження
технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім
рухом для запобігання виникненню місць концентрації ДТП і затримки
руху автотранспорту на перехрестях.
При цьому передбачається здійснення розробок і налагодження
виробництва всього комплексу високоякісних та економічних
технічних засобів і засобів автоматизованих систем керування
дорожнім рухом, контролю за швидкісними режимами руху транспортних
засобів та екологічного стану довкілля.
Впровадження зазначених засобів та апаратури і раціональних
методів їх застосування здійснюватиметься виключно на підставі
аналізу характеристик та умов дорожнього руху на вулично-дорожній
мережі, розроблення відповідних заходів та проведення попередніх
випробовувань у кожному регіоні.
Особлива увага приділятиметься виробництву і впровадженню
конкурентоспроможних засобів забезпечення безпеки дорожнього руху
та контролю за екологічним станом довкілля з використанням
сучасної електронно-обчислювальної техніки.
Для своєчасного отримання повідомлень про ДТП передбачається
обладнати засобами радіозв'язку центральні пункти керування
дорожнім рухом, регульовані перехрестя і транспортні засоби, що
рухаються за встановленими маршрутами.
Основні заходи щодо реалізації цього напряму подано в
додатку N 6 до цієї Програми.

Інформаційне, науково-технічне і нормативно-правове
забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної
безпеки транспортних засобів

Однією з важливих умов реалізації Програми є проведення
науково-дослідних робіт з метою формування інформаційної
науково-технічної та нормативно-правової бази, що стосується
безпеки дорожнього руху і дотримання екологічних вимог
експлуатації транспортних засобів.
При цьому передбачається внесення змін та доповнень до
законодавства, яке регулює порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту рухомого
складу автомобільного транспорту вітчизняного виробництва за
екологічними параметрами, розроблення норм споживання палива
транспортними засобами, порядку перевезення небезпечних,
великовагових та великогабаритних вантажів автомобільним
транспортом тощо.
Передбачається закінчити розроблення всього пакета
нормативно-правових актів стосовно удосконалення організації
дорожнього руху та облаштування вулично-дорожньої мережі.
Водночас здійснюватимуться роботи, пов'язані із створенням
банку даних про водіїв, транспортні засоби, дороги і вулиці та
інформаційно-аналітичних систем оброблення відомостей про
перевезення спеціальних вантажів.
Основні заходи щодо реалізації цього напряму подано в
додатку N 7 до цієї Програми.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за
рахунок коштів державного бюджету, республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, власних коштів
підприємств, позабюджетних та інших фондів.
При цьому загальний обсяг асигнувань за рахунок коштів
державного бюджету для виконання заходів Програми на
1998-2001 роки становитиме 101315 тис. гривень, в тому числі на
1999 рік - 39890 тис. гривень.
Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням автомобільних доріг, здійснюватимуться за рахунок
відповідних дорожніх фондів.

Механізм реалізації Програми, організація
управління та контролю за ходом її реалізації

Програма розрахована на 1998-2001 роки і має бути реалізована
шляхом проведення заходів і робіт, передбачених головними
напрямами.
Координацію діяльності, пов'язаної з реалізацією Програми,
здійснює Державна комісія з безпеки дорожнього руху.
Для організації роботи з реалізації Програми у
заінтересованих міністерствах та інших центральних органах
виконавчої влади створюються робочі групи.
Реалізація заходів Програми на регіональних та галузевих
рівнях здійснюватиметься на підставі угод центральних і місцевих
органів виконавчої влади з підприємствами, установами та
організаціями України.
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює Міністерство
внутрішніх справ.

Оцінка ефективності і соціально-економічних
результатів реалізації Програми

Внаслідок реалізації Програми очікується ліквідація на
дорогах причин виникнення місць концентрації ДТП та зменшення на
15 - 20 відсотків кількості загиблих у ДТП, удосконалення умов
руху і регулювання на дорогах, створення мережі оперативного
зв'язку в системі МВС та підвищення якості надання допомоги
потерпілим у ДТП.

Додаток N 1
до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки транспортних засобів

Головні напрями Програми забезпечення безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки транспортних засобів

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Зміст заходу | Термін | Обсяг | Виконавці | Примітка
| виконання, |фінансування| |
| роки | за рахунок | |
| | державного | |
| | бюджету, | |
| |тис. гривень| |
| |(у цінах на | |
| | 1 червня | |
| | 1997 р.) | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Створення органів управління 1998 місцеві обсяг фінансування
у сфері безпеки дорожнього державні визначається
руху адміністрації виконавцем
1998 - 2001 2000 МОЗ
1999 600 -"-
2. Удосконалення профілактичної 1998 - 2001 1500 МВС
та освітньої діяльності у 1999 500 -"-
сфері безпеки дорожнього 1998 - 2001 72460 Міносвіти додаткові обсяги
руху місцеві фінансування з
державні позабюджетних
адміністрації джерел
визначаються
співвиконавцем
1999 29985 -"- -"-
1998 - 2001 50 Мінагропром
1999 20 -"-
1998 - 2001 Мінпраці обсяги фінансуван-
Міносвіти ня з позабюджетних
МОЗ джерел визначають-
ся виконавцями
1999 -"- -"-
3. Удосконалення конструкції 1998 - 2001 1200 Держбуд додатковий обсяг
транспортних засобів, засобів місцеві фінансування
технологічного зв'язку і державні визначається
приладів контролю за рівнем адміністрації співвиконавцем
викидів забруднюючих речовин 1999 290 -"- -"-
у довкілля, поліпшення стану 1998 - 2001 650 Мінтранс
доріг, вулиць і залізничних 1999 210 -"-
переїздів 1998 - 2001 990 Мінпромполітики
Мінекобезпеки
1999 520 -"-

4. Медичне забезпечення 1998 - 2001 8050 МОЗ додаткові обсяги
безпеки дорожнього руху місцеві фінансування
шляхом удосконалення державні визначаються
надання першої медичної адміністрації співвиконавцем
допомоги та створення 1999 2950 -"- -"-
системи збереження життя і
здоров'я потерпілих 1998 - 2001 МОЗ обсяги фінансуван-
внаслідок ДТП Мінпраці ня з позабюджетних
джерел визначають-
ся виконавцями
5. Забезпечення розроблення, 1998 - 2001 8000 МВС
проведення 1999 2500 -"-
науково-дослідних 1998 - 2001 МВС обсяг фінансування
випробувань, виробництва і місцеві визначається спів-
впровадження технічних державні виконавцем згідно
засобів та апаратури адміністрації із статтею 6 Закону
автоматизованих систем України "Про
гнучкого керування дорожнім дорожній
рухом та контролю рух" ( 3353-12 )
швидкісних режимів 1999 -"- -"-

6. Інформаційне, 1998 - 2001 4080 МВС
науково-технічне і 1999 1410 -"-
нормативно-правове 1999 - 2001 400 Держбуд
забезпечення безпеки 1999 230 -"-
дорожнього руху та 1999 - 2001 300 МОЗ
екологічної безпеки 1999 85 -"-
транспортних засобів 1999 - 2001 150 Мінпромполітики
1999 55 -"-
1999 - 2001 1485 Мінтранс
1999 535 -"-

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього 1998 - 2001 101315
1999 39890

Додаток N 2
до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки транспортних засобів

Створення органів управління у сфері безпеки дорожнього руху

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Зміст заходу | Термін | Обсяг | Виконавці | Примітка
| виконання, |фінансування| |
| роки | за рахунок | |
| | державного | |
| | бюджету, | |
| |тис. гривень| |
| |(у цінах на | |
| | 1 червня | |
| | 1997 р.) | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Створення служб безпеки 1998 - 2001 місцеві обсяг фінансування
дорожнього руху в апаратах державні визначається
Ради міністрів Автономної адміністрації виконавцем згідно
Республіки Крим (3 одиниці), із статтею 6 Закону
обласних державних України "Про
адміністрацій (по 3 одиниці), дорожній
Київської міської державної рух" ( 3353-12 )
адміністрації (4 одиниці) і
Севастопольської міської
державної адміністрації
(2 одиниці), районних
державних адміністрацій
(по 2 одиниці)

2. Створення Українського 1998 - 2001 2000 МОЗ
медичного центру безпеки 1999 600 -"-
дорожнього руху та його
філій у 25 областях, містах
Києві та Севастополі

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього 1998 - 2001 2000
1999 600

Додаток N 3
до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки транспортних засобів

Удосконалення профілактичної та освітньої діяльності
у сфері безпеки дорожнього руху

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Зміст заходу | Термін | Обсяг | Виконавці | Примітка
| виконання, |фінансування| |
| роки | за рахунок | |
| | державного | |
| | бюджету, | |
| |тис. гривень| |
| |(у цінах на | |
| | 1 червня | |
| | 1997 р.) | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Формування суспільної думки
щодо проблем безпеки
дорожнього руху,
у тому числі:
проведення соціологічних 1998 - 2001 30 МВС
досліджень серед населення; 1999 10 -"-
створення на Українському 1998 - 2001 210 -"-
радіо спеціального каналу 1999 70 -"-
"Авторадіо" та організація
навчально-розважальних
програм;
висвітлення питань безпеки 1998 - 2001 90 -"-
дорожнього руху (не менше 1999 30 -"-
ніж 70 годин на рік) по
телебаченню (документальні
та ігрові передачі,
спеціалізована реклама,
навчання поведінки на дорозі
та надання першої медичної
допомоги потерпілим у ДТП,
організація прямих
репортажів з місць скоєння
ДТП з тяжкими наслідками,
залів суду);
створення та демонстрація 1998 - 2001 150 МВС
серії відеофільмів з питань 1999 50 -"-
безпеки дорожнього руху;
проведення радіопередач з 1998 - 2001 30 -"-
питань безпеки дорожнього 1999 10 -"-
руху (не менше ніж 80 годин
на рік);
забезпечення видання 1998 - 2001 420 -"-
тематичної літератури, 1999 140 -"-
друкованої продукції з
безпеки дорожнього руху
(інформаційні листівки,
пам'ятки, буклети);
проведення (щорічно) оглядів 1998 - 2001 450 -"-
роботи та зльотів загонів 1999 150 -"-
юних інспекторів руху;
проведення "третього тижня" 1998 - 2001 120 -"-
безпеки дорожнього руху та 1999 40 -"-
загальнодержавних рейдів,
місячників, операцій,
автопробігів тощо

2. Удосконалення системи 1998 - 2001 13000 Міносвіти
навчання дітей безпечної 1999 5900 -"-
поведінки на дорогах і
вулицях шляхом підготовки та
видання підручників,
навчальних і методичних
посібників, дидактичних та
відеоматеріалів

3. Розроблення та видання 1998 - 2001 460 -"-
науково-методичних 1999 85 -"-
рекомендацій з питань
безпеки дорожнього руху та
екологічної безпеки
транспортних засобів

4. Перепідготовка педагогічних 1998 - 2001 3000 Міносвіти
працівників для забезпечення 1999 1000 -"-
у загально-освітніх,
професійно-технічних і вищих
закладах освіти вивчення
питань безпеки дорожнього
руху та екологічної безпеки
транспортних засобів

5. Нормативно-методичне 1998 - 2001 50 Мінагропром
оснащення навчальних 1999 20 -"-
закладів Мінагропрому та
проведення на їх базі
навчальних зборів керівників
і спеціалістів сільського
господарства з безпеки
дорожнього руху

6. Створення "модельного 1998 - 2001 6000 Міносвіти
центру" навчання водіїв, 1999 3000 -"-
інших категорій населення
(на зразок таких центрів у
розвинутих країнах
Європейського
співтовариства) з подальшим
поширенням досвіду роботи в
них

7. Створення у загальноосвітніх 1998 - 2001 20000 Міносвіти додатковий обсяг
школах та місцеві фінансування
пррофесійно-технічних державні визначається
училищах відповідних умов адміністраці співвиконавцем
(обладнання класів) для 1999 10000 -"- -"-
навчання учнів Правил
дорожнього руху

8. Зміцнення 1998 - 2001 30000 Міносвіти додатковий обсяг
матеріально-технічної бази місцеві фінансування
навчальних закладів, які державні визначається
здійснюють підготовку водіїв адміністраці співвиконавцем
транспортних засобів, з 1999 10000 -"- -"-
метою проведення
навчально-виховного процесу
на якісно новому рівні

9. Розроблення конструкторської
документації, програмного
забезпечення та дослідних
зразків:
системи комп'ютерних 1998 - 2001 Мінпраці обсяги
програмно-апаратних Міносвіти фінансування з
тренажерів із МОЗ позабюджетних
психофізіологічним контуром джерел
для навчання водіння та визначаються
поглибленої перевірки знань виконавцями
Правил дорожнього руху в
умовах максимального
наближення до реальних;
типових програмних засобів 1998 - 2001 -"- -"-
та системи комп'ютерних
навчальних і тестових
програм для підвищення рівня
загальної кваліфікації і
медичних знань водіїв та
інших учасників дорожнього
руху

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього 1998 - 2001 74010
1999 30505

Додаток N 4
до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки транспортних засобів

Удосконалення конструкції транспортних засобів, засобів
технологічного зв'язку і приладів контролю за рівнем
викидів забруднюючих речовин у довкілля, поліпшення
стану доріг, вулиць і залізничних переїздів

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Зміст заходу | Термін | Обсяг | Виконавці | Примітка
| виконання, |фінансування| |
| роки | за рахунок | |
| | державного | |
| | бюджету, | |
| |тис. гривень| |
| |(у цінах на | |
| | 1 червня | |
| | 1997 р.) | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Розроблення конструкторської
документації, виготовлення
дослідних зразків та
проведення технологічних
випробовувань:
допоміжних гальмових систем 1999 - 2001 450 Держбуд
трамвайних вагонів для 1999 100 -"-
забезпечення зупинки під час
аварійних ситуацій;
автоматизованих систем 1999 - 2001 350 -"-
блокування руху трамвайних 1999 90 -"-
вагонів під час перевищення
допустимої швидкості руху;
машин і механізмів для 1999 - 2001 650 Мінтранс
нанесення ліній дорожньої 1999 210 -"-
розмітки та приладів
контролю за експлуатаційним
станом доріг;
детектора визначення рівня 1999 - 2001 300 Мінпромполітики
забруднення довкілля Мінекобезпеки
(еко-тест); 1999 140 -"-
автоматичного 1999 - 2000 130 -"-
газоаналізатора виміру СО, 1999 80 -"-
СН та частоти обертань
колінчастого вала у
карбюраторних двигунах;
димоміра для дизельних 1999 - 2000 130 -"-
двигунів; 1999 80 -"-
екологічного поста з 1999 - 2000 200 -"-
документальною фіксацією 1999 120 -"-
результатів виміру;
прилада-індикатора виявлення 1999 - 2000 90 Мінпромполітики
наявності алкоголю у водіїв; 1999 50 -"-
засобів контролю та 1999 - 2000 140 Мінпромполітики
інструктивного документа Мінекобезпеки
щодо їх застосування під час 1999 50 -"-
транспортування
вибухонебезпечних та
токсичних речовин
автомобільним танспортом

2. Розроблення
експериментальних схем
розвитку магістральної
вулично-дорожньої мережі та
організації руху транспорту
і пішоходів у містах, у тому
числі з населенням:
понад 1 млн. чоловік 1999 - 2000 200 Держбуд
(м. Одеса) 1999 50 -"-
до 500 тис. чоловік 1999 - 2000 150 -"-
(м. Чернігів) 1999 30 -"-
до 100 тис. чоловік 1999 - 2000 50 -"-
(м. Бровари) 1999 20 -"-

3. Розроблення схем розвитку 1999 - 2001 Держбуд обсяг фінансування
вулично-дорожньої мережі та місцеві визначається
організації руху транспорту державні співвиконавцем
і пішоходів для міст з адміністрації згідно із стат-
населенням від 100 тис. тею 6 Закону Украї-
чоловік і більше ни "Про дорожній
рух" ( 3353-12 )

4. Проведення на дорогах
загального користування в
місцях концентрації ДТП і на
аварійно-небезпечних
ділянках необхідних дорожніх
робіт, у тому числі:
нанесення шорсткого покриття 1998 - 2001 Мінтранс обсяг фінансування
на 53 тис. км. доріг; визначається
виконавцем під час
формування витрат,
пов'язаних з
будівництвом,
ремонтом та
утриманням
автомобільних
доріг загального
користування
оснащення ділянок доріг 1998 - 2001 -"- -"-
технічними засобами
організації дорожнього руху
(дорожні знаки, розмітка,
огородження);
розроблення проектів 1998 - 2001 -"- -"-
удосконалення організації
дорожнього руху на
30 тис. км доріг державного
значення;
облаштування та ремонт 1998 - 2001 -"- -"-
750 км. тротуарів і велодорі-
жок уздовж доріг загального
користування в населених
пунктах;
поновлення функціонування 1998 - 2001 Мінтранс обсяг
технологічного зв'язку та фінансування
електроосвітлення на дорогах визначається
державного значення; виконавцем під
час формування
витрат, пов'язаних
з будівництвом,
ремонтом та
утриманням
автомобільних
доріг загального
користування
оснащення місць проведення 1998 - 2001 -"- -"-
дорожніх робіт комплектами
огородження (2 тис. комплек-
тів)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього 1998 - 2001 2840
1999 1020

Додаток N 5
до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки транспортних засобів

Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху
та удосконалення системи збереження
життя і здоров'я потерпілих у ДТП

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Зміст заходу | Термін | Обсяг | Виконавці | Примітка
| виконання, |фінансування| |
| роки | за рахунок | |
| | державного | |
| | бюджету, | |
| |тис. гривень| |
| |(у цінах на | |
| | 1 червня | |
| | 1997 р.) | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Створення єдиної системи
медико-психофізіологічної
експертизи придатності
водіїв до безпечного
здійснення транспортної
діяльності, в тому числі:
розроблення Положення про 1999 50 МОЗ
медичний огляд;
запровадження спеціалізації 1998 - 2001 550 -"-
медиків; 1999 90 -"-
створення та оснащення 1998 - 2001 2300 МОЗ додаткові обсяги
районних медичних закладів, місцеві фінансування
де проходять медичний огляд державні визначаються
водії; адміністрації співвиконавцем
1999 450 -"- -"-
матеріально-технічне 1998 - 2001 -"- обсяги
забезпечення структури фінансування
медичного забезпечення визначаються
безпеки дорожнього руху співвиконавцем

2. Розроблення Положення про 1998 - 2001 70 МОЗ
діяльність медичних 1999 70 -"-
закладів, розташованих
поблизу доріг;
3. Створення єдиної системи
медичного навчання та
перепідготовки водіїв і
працівників ДАІ, в тому
числі:
розроблення нормативного 1999 180 МОЗ
документа та комплексу
методичного забезпечення
розроблення, виготовлення 1998 - 2001 1700 МОЗ додаткові обсяги
наочних навчальних місцеві фінансування
посібників, приладів, державні визначаються
тренажерів та іншого адміністрації співвиконавцем
оснащення для забезпечення
навчального процесу 1999 300 -"- -"-

4. Розроблення змін та 1998 - 2001 200 МОЗ додаткові обсяги
доповнень до 1999 100 -"- фінансування з
інформаційно-довідкових позабюджетних
матеріалів про медичні джерел
заклади, розташовані поблизу визначаються
доріг, та забезпечення виконавцями
видання відповідних пам'яток
про зазначені заклади

5. Забезпечення 1998 - 2001 3000 МОЗ -"-
централізованого виробництва МВС
та сертифікації медичного 1999 1710 -"- -"-
оснащення для транспортних
засобів, стаціонарних та
пересувних постів ДАІ,
залізничних переїздів, що
охороняються, та
дорожньо-експлуатаційних
служб, а також розроблення
та виробництво
аварійно-рятувальних
інструментів і протишокових
костюмів
6. Розроблення, виготовлення 1998 - 2001 МОЗ -"-
дослідного зразка та Мінпраці
випробування комп'ютерного
психофізіологічного
комплексу для здійснення
профвідбору і передрейсової
перевірки водіїв різних
категорій

7. Розроблення мікромініатюрних 1998 - 2001 -"- -"-
пристроїв для моніторингу і
контролю за
психофізіологічним станом
водіїв
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього 1998 - 2001 8050
1999 2950

Додаток N 6
до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та
екологічної безпеки транспортних засобів

Забезпечення розроблення, виробництва, проведення
науково-дослідних випробувань і впровадження
технічних засобів та апаратури автоматизованих
систем гнучкого керування дорожнім рухом
та контролю швидкісних режимів

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Зміст заходу | Термін | Обсяг | Виконавці | Примітка
| виконання, |фінансування| |
| роки | за рахунок | |
| | державного | |
| | бюджету, | |
| |тис. гривень| |
| |(у цінах на | |
| | 1 червня | |
| | 1997 р.) | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Розроблення конструкторської
документації та програмного
забезпечення, виготовлення
дослідних зразків і
проведення технологічних
випробувань всього комплексу
автоматизованих систем, у
тому числі:
дорожніх контролерів на 1999 300 МВС
сучасній елементній базі з
меншими витратами коштів на
їх застосування;
обладнання пунктів керування 1998 - 2001 700 -"-
дорожніми контролерами на 1999 400 -"-
сучасній елементній базі,
детекторів транспорту для
них та інших допоміжних
технічних засобів
автоматизованих систем з
розширеними програмними і
функціональними можливостями

2. Виготовлення і монтаж 1999 200 -"-
лабораторного обладнання для
проведення випробувань
технічних засобів та
апаратури автоматизованих
систем керування дорожнім
рухом

3. Розроблення інструкції про 1998 - 2001 50 -"-
склад і порядок проектування 1999 40 -"-
технології організації
дорожнього руху із
застосуванням апаратури його
координованого регулювання

4. Проведення досліджень 1999 - 2001 800 МВС
характеристик та умов 1999 200 -"-
дорожнього руху
вулично-дорожньої мережі
(обстеження 4,5 тис.
регульованих перехресть) для
визначення і наукового
обгрунтування причин та умов
виникнення місць
концентрації ДТП, затримок
руху автотранспорту та
перевищення допустимого
рівня викидів забруднюючих
речовин у довкілля

5. Розроблення раціональних 1999 - 2001 2200 МВС
форм і методів створення 1999 500 -"-
технології організації
дорожнього руху із
застосуванням гнучкого
скоординованого регулювання,
в тому числі заходів
оперативного реагування на
затримки транспорту під час
ДТП, на порушення швидкісних
режимів руху транспортних
засобів

6. Проведення науково-дослідних 1999 - 2001 3000 МВС
випробувань технічних 1999 810 -"-
засобів та апаратури
автоматизованих систем
гнучкого керування дорожнім
рухом (не менше ніж на 300
регульованих перехрестях) з
подальшим поширенням досвіду
ліквідації причин та умов
появи місць концентрації ДТП

7. Впровадження всього 1998 - 2001 МВС обсяг
комплексу технічних засобів місцеві фінансування
та апаратури автоматизованих державні визначається
систем на 3,5 тис. адміністрації співвиконавцем
регульованих перехресть, у згідно із
тому числі в: статтею 6
Автономній Республіці Крим - Закону України
на 80 перехрестях; областях: "Про дорожній
Вінницькій - 75, рух" ( 3353-12 )
Волинській - 45,
Дніпропетровській - 350,
Донецькій - 455,
Житомирській - 95,
Закарпатській - 25,
Запорізькій - 250,
Івано-Франківській - 40,
Київській - 80,
Кіровоградській - 25,
Луганській - 175,
Львівській - 100,
Миколаївській - 60,
Одеській - 50,
Полтавській - 150,
Рівненській - 40,
Сумській - 30,
Тернопільській - 30,
Харківській - 100,
Херсонській - 80,
Хмельницькій - 60,
Черкаській - 150,
Чернігівській - 45,
Чернівецькій - 50, у містах:
Києві - 410, Одесі - 150,
Севастополі - 45, Харкові -
на 250 перехрестях

8. Супроводження і контроль 1998 -2001 750 МВС
якості впровадження 1999 50 -"-
технічних засобів та
апаратури автоматизованих
систем керування дорожнім
рухом
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього 1998 - 2001 8000
1999 2500

{ Текст підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР }

Додаток N 7
до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки транспортних засобів

Інформаційне, науково-технічне і нормативно-правове
забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної
безпеки транспортних засобів

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Зміст заходу | Термін | Обсяг | Виконавці | Примітка
| виконання, |фінансування| |
| роки | за рахунок | |
| | державного | |
| | бюджету, | |
| |тис. гривень| |
| |(у цінах на | |
| | 1 червня | |
| | 1997 р.) | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Розроблення:
1) положень про:
застосування системи 1998 - 2001 Мінпраці обсяги фінансування
комп'ютерних Міносвіти з позабюджетних
програмно-апаратних МОЗ джерел визначаються
тренажерів із виконавцями
психофізіологічним контуром;
застосування типових 1999 - 2001 Мінпраці -"-
програмних засобів та Міносвіти
системи комп'ютерних
навчальних і тестових систем
для підвищення загальної
кваліфікації медичної
компетенції водіїв та інших
учасників дорожнього руху;
пункти інструментального 1999 - 2000 215 Мінтранс
контролю технічного стану 1999 70 -"-
дорожніх транспортних
засобів та принципи їх
розміщення і функціонування;
порядок розроблення і 1999 - 2000 300 -"-
введення в дію постійних та 1999 100 -"-
тимчасових базових норм
витрат палива на
автомобільному транспорті;
економічне стимулювання 1999 - 2000 55 Мінтранс
зниження шкідливого впливу Мінекобезпеки
автотранспорту на довкілля 1999 15 -"-
шляхом використання
неетильованого бензину,
природного газу,
нейтралізаторів
2) правил:
перевезень великовагових та 1999 - 2000 165 Мінтранс
великогабаритних вантажів 1999 55 -"-
автомобільним транспортом;
перевезень небезпечних 1999 - 2000 195 Мінтранс
вантажів автомобільним МОЗ
транспортом; Мінекобезпеки
1999 65 -"-
ведення державного 1999 - 2000 30 МОЗ
статистичного обліку надання 1999 10 -"-
медичної допомоги потерпілим
під час ДТП;
3) загальних вимог з 1999 35 Мінтранс
безпеки руху до суб'єктів
підприємницької діяльності,
що здійснюють перевезення
вантажів і пасажирів
автомобільним транспортом;
4) змін до законодавства, 1999 - 2000 140 -"-
яке регулює порядок 1999 35 -"-
ліцензування суб'єктів
підприємницької діяльності,
щодо виконання робіт з
технічного обслуговування та
ремонту транспортних
засобів;
5) медикопсихофізіологіч- 1999 - 2000 240 МОЗ
них вимог до водіїв; Мінтранс
Мінпраці
1999 65 -"-
6) інструкції схеми 1999 50 Держбуд
розвитку магістральних
вулично-дорожніх мереж та
організації руху транспорту
і пішоходів для міст з
населенням 100 тис. чоловік
і більше
7) державних стандартів
України:
інформаційна технологія. 1999 - 2000 40 МВС
Комплекс стандартів 1999 20 -"-
автоматизованих систем.
Засоби технічні периферійні
автоматизованих систем
керування дорожнім рухом.
Типи та загальні технічні
вимоги;
автоматизовані системи 1999 - 2000 30 МВС
керування дорожнім рухом. 1999 10 -"-
Умовні позначення на схемах
та планах;
світлофори дорожні. Загальні 1999 - 2000 40 -"-
технічні вимоги. Правила 1999 10 -"-
застосування;
автоматизовані системи 1999 - 2000 40 -"-
керування дорожнім рухом. 1999 10 -"-
Загальні вимоги;
розмітка дорожня. Технічні 1999 - 2000 50 -"-
вимоги. Методи контролю. 1999 10 -"-
Правила застосування;
знаки дорожні. Загальні 1999 - 2000 50 -"-
технічні умови. Методи 1999 10 -"-
контролю. Правила
застосування;
дорожній транспорт. Поїзди 1999 - 2000 30 -"-
автомобільні. Вимоги безпеки 1999 20 -"-
дорожнього руху;
дорожній транспорт. Причепи 1999 - 2000 30 -"-
до легкових автомобілів. 1999 20 -"-
Загальні технічні умови щодо
безпеки дорожнього руху;
трамвайні вагони. 1999 - 2000 60 Держбуд
Експлуатаційні вимоги 1999 50 -"-
безпеки до технічного стану.
Методи перевірки;
Засоби міського 1999 - 2000 30 -"-
електротранспорту. Типи. 1999 20 -"-
Терміни та визначення;
Засоби міського 1999 - 2000 30 Держбуд
електротранспорту. Загальні 1999 20 -"-
вимоги до безпеки
конструкції;
гальмові системи та 1999 - 2000 60 -"-
гальмівні властивості 1999 50 -"-
тролейбусів. Технічні
вимоги. Методи випробувань;
гальмові системи та 1999 - 2000 60 -"-
гальмівні властивості 1999 10 -"-
трамвайних вагонів. Технічні
вимоги. Методи випробувань;
керованість тролейбусів. 1999 - 2000 50 -"-
Технічні вимоги. Методи 1999 10 -"-
випробувань;
засоби міського 1999 - 2000 30 -"-
електротранспорту. Кабіна 1999 10 -"-
водія. Технічні вимоги.
Методи випробувань;
трамвайні вагони. Зовнішні 1999 - 2000 30 -"-
світлові прилади. Технічні 1999 10 -"-
вимоги. Методи випробувань;
транспортна медична аптечка. 1999 - 2000 30 МОЗ
Загальні вимоги; 1999 10 -"-
огородження дорожнє металеве 1999 - 2000 30 Мінтранс
бар'єрного типу. Технічні 1999 10 -"-
умови. Правила застосування;
огородження дорожнє 1999 - 2000 30 -"-
перильного типу. Технічні 1999 15 -"-
умови. Правила застосування;
огородження дорожнє 1999 - 2000 30 -"-
парапетного типу. Технічні 1999 15 -"-
умови. Правила застосування;
пристрої дорожні 1999 - 2000 40 -"-
спрямовувальні. Технічні 1999 15 -"-
умови. Правила застосування;
фарба дорожня розмічувальна. 1999 - 2000 30 -"-
Технічні вимоги. Правила
застосування;
шорсткість покриттів 1999 - 2000 30 Мінтранс
автомобільних доріг. 1999 10 -"-
Параметри. Методи
вимірювання;
атмосфера. Норми і методи 1999 - 2000 60 -"-
вимірювань вмісту оксиду 1999 30 -"-
вуглецю та вуглеводів у
відпрацьованих газах
автомобілів з двигунами, що
працюють на бензині та
газовому паливі;
атмосфера. Норми і методи 1999 - 2000 60 -"-
вимірювань димності 1999 30 -"-
відпрацьованих газів
автомобілів з дизелями та
газодизелями;
охорона природи. Забруднення 1999 - 2000 30 Мінпромполітики
атмосфери відпрацьованими Мінекобезпеки
газами автотранспортних
засобів. Терміни і
визначення; 1999 10 -"-
охорона природи. Загальні 1999 - 2000 30 -"-
вимоги до методів 1999 10 -"-
вимірювання токсичних
компонентів у відпрацьованих
газах автотранспортних
засобів;
атмосфера. Екологічна 1999 - 2000 30 -"-
дорожня обстановка. Норми і 1999 15 -"-
методи вимірювань вмісту
оксиду вуглецю, вуглеводів
та задимлення у повітрі;
засоби інструментального 1999 - 2000 30 -"-
виміру концентрації 1999 10 -"-
токсичних речовин у
відпрацьованих газах
автомобілів. Основні
технічні вимоги;
димоміри автоматичні для 1999 - 2000 30 -"-
автомобілів з дизелями. 1999 10 -"-
Основні технічні вимоги;
8) галузевого стандарту 1999 - 2000 30 Мінтранс
"Автомобільні дороги. Вимоги 1999 10 -"-
безпеки руху до автобусного
маршруту";
9) технічних завдань:
засоби технічні периферійні 1999 25 МВС
автоматизованих систем
дорожнього руху;
засоби технічні центрального 1999 25 -"-
пункту автоматизованих
систем керування дорожнім
рухом;
10) галузевих нормативних
документів: 1999 10 Мінтранс
порядок узгодження
автобусних маршрутів;
проведення лінійного аналізу 1999 - 2000 30 -"-
аварійності на дорогах, 1999 15 -"-
визначення місць
концентрації ДТП,
розроблення та впровадження
заходів поліпшення безпеки
руху на дорогах, зняття з
обліку місць концентрації
ДТП
2. Створення банку даних про
водіїв, транспортні засоби,
вулиці і дороги та
інформаційно-аналітичну
систему "Спеціальний
вантаж", у тому числі:
розроблення програмного 1998 - 2000 2230 МВС додатковий обсяг
забезпечення; місцеві фінансування
державні визначається
адміністрації співвиконавцем
згідно із
статтею 6 Закону
України "Про
дорожній рух"
1999 1050 -"-
оснащення підрозділів ДАІ 1999 - 2001 760 -"- -"-
необхідною
електронно-обчислювальною
технікою та засобами
передавання інформації;
проведення 1999 - 2001 730 МВС додатковий обсяг
пусконалагоджувальних робіт 1999 200 місцеві фінансування
державні визначається
адміністрації співвиконавцем
згідно із
статтею 6 Закону
України
"Про дорожній
рух" ( 3353-12 )
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього 1998 - 2001 6415
1999 2315